Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   


T́m kiếm tại E Bấm vào đây
Hướng dẫn Kiểm tra Hóa đơn GTGT

Mỗi khi mua một món hàng và bạn muốn tin chắc rằng ḿnh nhận được Hóa đơn GTGT hợp pháp hợp lệ, bạn có thể kiểm tra nó trên website của Tổng cục Thuế (www.tracuuhoadon.gdt.gov.vn), dù việc kiểm tra này chỉ xác định xem tờ hóa đơn gtgt đó có được đăng kư chính thức với ngành Thuế hay chưa, chứ không hề nói điều ǵ về t́nh trạng kinh doanh của đơn vị xuất hóa đơn cũng như tính xác thực của các thông tin ghi trên Hóa đơn.

Muốn tra cứu một hóa đơn cụ thể, bạn cần nhập các thông tin : Mă số thuế người bán (Cty San Hà: MST 0301428529), Mẫu số Hóa đơn (Cty San Hà: Mẫu số 01GTKT2/003), Kư hiệu Hóa đơn (Cty San Hà: Kư hiệu SH/14T) và Số Hóa đơn (Số: ............).

Sau khi điền đủ 04 thông tin nêu trên và bấm nút "T́m kiếm", bạn sẽ nhận được kết quả tra cứu như sau:

Nếu muốn biết cụ thể hơn về thông tin phát hành hóa đơn, tại ḍng "Trạng thái hóa đơn", hăy bấm con trỏ vào "Xem thông tin chi tiết tại đây" :

Nếu bạn cần có bản sao "Thông báo phát hành hóa đơn" và "Hóa đơn mẫu _ Hóa đơn Giá trị gia tăng" của Công ty San Hà th́ có thể download tại đây (mẫu 01GTKT2/003 SH/14T) và tại đây (mẫu 01GTKT2/004 SH/16P).


SAN HA Trading Services Ltd.
110/1C TO HIEU str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
Admin: Admin Login