Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng nhập khẩu  (Import)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   


LỖI LẮP LỆCH ỐNG HÚT MÁY BƠM LY TÂM

H́nh 2 cho thấy phân bố vận tốc trên cánh của bơm ly tâm có ống hút lắp đúng chuẩn. Phân bố lực trên cánh cũng giống vậy v́ lực tỷ lệ với b́nh phương vận tốc. Tổng hợp các lực thành phần tác dụng lên cánh bên trái là P1. Tổng hợp các lực thành phần tác dụng lên cánh bên phải là P2. P1bằng P2 về giá trị, ngược nhau về hướng và khác nhau điểm đặt. Hai lực này tạo nên moment quay. Ṿng bi và trục máy bơm tại điểm O không chịu tác động của lực theo phương ngang do P1 triệt tiêu P2.

Nếu ống hút bị lắp lệch một góc α, sẽ xuất hiện thành phần vận tốc Δv vuông góc với trục ống hút.

Δv = v.tgα

H́nh 3 cho thấy phân bố vận tốc trên cánh của bơm ly tâm có ống hút lắp lệch.

Do Δv >0, điểm vận tốc bằng 0 trên cánh đă chuyển từ O sang O1. Tổng hợp lực P1 của cánh trái sẽ nhỏ hơn nhiều so với lực P2 trên cánh phải. Ṿng bi và trục máy bơm tại điểm O do đó sẽ phải chịu tác động của lực theo phương ngang P3, có giá trị P3=P2-P1.

Nếu xét một cặp cánh đối diện nhau, trong một ṿng quay của bơm ly tâm, điểm vận tốc bằng 0 sẽ tạo nên một quỹ tích h́nh tṛn với OO1 là đường kính, lực P3 cũng luôn thay đổi giá trị. P3 bằng 0 ở thời điểm cặp cánh nằm trùng phương với vận tốc Δv. P3 đạt giá trị max khi cặp cánh nằm vuông góc với phương với vận tốc Δv (như trong h́nh vẽ 2 hoặc 3).

Sự biến động của lực P3 trong mỗi chu kỳ quay là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng mỏi và hiện tượng rung cánh bơm ly tâm khi ống hút bị lắp lệch.

Lực P3 làm tăng ma sát ṿng bi trục cánh bơm, hoặc làm hỏng ṿng bi, hoặc làm giảm tuổi thọ ṿng bi.

Lực P3 tiêu thụ vô ích một phần năng lượng của động cơ máy bơm, nó làm tăng tiêu thụ năng lượng nguồn, hoặc làm giảm hiệu suất bơm nước.

Hoàng Xuân Niệm (hoangxuanniem@gmail.com)
Cựu giảng viên Bộ môn Cơ học chất lỏng
Đại học Bách khoa Hà Nội


SAN HA Trading Services Ltd.
252/51 PHAN ANH str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
Admin: Admin Login