Tin tuc
  Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   


Đăng kư nhăn hiệu ITAP tại Việt Nam

Để được chính phủ Việt Nam bảo hộ độc quyền nhăn hiệu ITAP , là nhăn hiệu và tên nhà sản xuất van đồng ren xuất xứ Italy và sản phẩm 100% sản xuất tại Italy, hăng ITAP SPA đă nộp đơn xin bảo hộ nhăn hiệu ITAP lên Chính phủ Việt Nam từ đầu năm 2014.

Đơn này đă được Cục sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ, thay mặt chính phủ Việt Nam, xem xét và chấp nhận hợp lệ ngày 12-03-2014.

Kể từ thời điểm này, hăng ITAP SPA và đại lư ủy quyền của hăng tại Việt Nam có thể nhờ các cơ quan công quyền của Việt Nam can thiệp nếu phát hiện thấy bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào có biểu hiện vi phạm bản quyền nhăn hiệu ITAP trên phạm vi lănh thổ Việt Nam.

Các tin khác:
  • 15 năm đại lư độc quyền Van ITAP (07-11-2013)
  • Tem chống hàng giả SH (24-09-2013)

  • SAN HA Trading Services Ltd.
    110/1C TO HIEU str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login