Hàng có sẵn (in Stock)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   


   

San Hà chuyển tới địa chỉ mới
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
kể từ ngày 8 tháng 11 năm 2017
chính thức chuyển về địa chỉ mới
tại:
110/1C Tô Hiệu, Phường Hiệp Tân, Q.Tân Phú, Tp.HCM
Điện thoại: 028.39641957, 0903700756
Fax: 028.39641958
Email: sanhaco.vn@gmail.com
Web: http://valves-pumps.com.vn


Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
ĐT: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
Admin: Admin Login