English
San Ha trading services company limited

Sản phẩm   Tự giới thiệu    Thông tin San Hà    Kỹ thuật    Hướng dẫn   


Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (31)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (20)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (55)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Danh mục toàn bộ _ [Full list of Products]
  / _ Tat ca cac loai _ [All types]

      Chia ống ren trong  (20)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_315

      Van bi LONDON   (8)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_24

      ITAP.090 IDEAL  (11)   van bi Italy kiểu IDEAL, thân đồng, nối ren F/F, lỗ lớn
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_1

      ITAP.100 EUROPA  (8)   van 1 chiều ḷ xo, thân đồng, nối ren, trục đồng, đĩa inox, gioăng cao su NBR, chặn gioăng bằng đồng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_165

      ITAP.102  (8)   lưới inox nối ren
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_174

      ITAP.103 YORK  (9)   van 1 chiều ḷ xo, thân đồng, nối ren, trục PE, đĩa PE, gioăng cao su NBR, chặn gioăng bằng PE
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_164

      ITAP.104 ROMA  (7)   van 1 chiều ḷ xo, thân đồng, nối ren, trục đồng, đĩa inox, gioăng Viton, chặn gioăng bằng đồng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_167

      ITAP.110  (1)   nối ống b́nh áp lực
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_223

      ITAP.116 VIENNA  (9)   van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren F/F, lỗ tiêu chuẩn
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_12

      ITAP.130  (9)   1 chiều lá lật, thân đồng, đĩa đồng, gioăng cao su (cỡ DN<=50) hoặc tiếp xúc trực tiếp (cỡ >=DN65)
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_166

      ITAP.132/133/166  (3)   ṿi tay gạt
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_280

      ITAP.140  (9)   van rọ Italy, bằng đồng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_271

      ITAP.143  (9)   giảm áp đồng, ren trong
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_266

      ITAP.144  (2)   ṿi có chốt khóa
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_18

      ITAP.156  (9)   van cửa Italy, PN16, đồng, ren
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_215

      ITAP.157  (1)   van cửa Italy, PN20, đồng, ren
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_175

      ITAP.192  (11)   lọc Y, đồng, ren, PN20
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_172

      ITAP.193  (11)   Lọc Y, đồng, ren, mạ nikel
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_126

      ITAP.340  (2)   van âm tường núm tṛn
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_237

      ITAP.345  (2)   van âm tường núm cánh khế
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_238

      ITAP.350L  (1)   ṿi giả cổ xi (mạ) đồng giống như xi (mạ) vàng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_220

      ITAP.355L  (2)   ṿi giả cổ xi (mạ) đồng giống như xi (mạ) vàng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_221

      ITAP.355S  (2)   ṿi giả cổ xi (mạ) crôm vân mờ
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_222

      ITAP.361  (2)   giảm áp Itap.360 có lỗ lắp áp kế
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_225

      ITAP.362  (3)   xả khí đồng, ren, Italy
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_163

      Itap.362S  (2)   Van xả khí hệ nước nóng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_67

      Itap.367  (1)   Van an toàn B́nh nước nóng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_21

      Itap.368  (3)   van an toàn nước, Italy, nối ren
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_178

      Itap.475  (2)   Van khống chế nhiệt độ nước nóng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_23

      ITAP.482  (1)   D.63, 0-10 Bar, 1/4 inch
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_182

      ITAP.483  (1)   Áp kế nằm
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_69

      ITAP.494  (2)   Bịt ống ren ngoài
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_17

      ITAP.496  (2)   Bịt ống ren trong
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_16

      ITAP.505  (1)   Ống phức hợp nhôm nhựa PEX-AL-HDPE
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_7

      ITAP.510  (2)   Phụ kiện Ống phức hợp Nhôm Nhựa
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_8

      ITAP.515  (4)   Nối ống hai đầu ren
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_205

      ITAP.991+980  (3)   Van bi, truyền động điện 230V
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_9

      Nhiệt kế ITAP  (1)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_268

      Van nguồn  (7)   đóng-mở nguồn nước cấp âm tường
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_239

      ITAP.020  (2)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_189

      ITAP.030  (1)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_188

      ITAP.050  (2)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_190

      ITAP.090 FH  (5)   van bi Itap.090 tay thép dập phẳng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_224

      ITAP.090+088  (5)   van bi IDEAL tay gạt chân cao
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_35

      ITAP.092  (6)   van bi Italy kiểu IDEAL, thân đồng, nối ren F/F, lỗ lớn, tay bướm
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_44

      ITAP.103+102  (8)   van hút YORK + lưới inox Itap.102
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_171

      ITAP.105  (8)   van hút EUROPA + lưới inox Itap.102
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_170

      ITAP.116 FH  (1)   van bi Itap.116 tay thép dập phẳng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_39

      ITAP.116+088  (6)   van bi Vienna tay gạt chân cao
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_13

      ITAP.118  (5)   van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren F/F, tay bướm
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_50

      ITAP.139-139R  (6)   van xả
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_20

      ITAP.143+483  (7)   giảm áp Itap.143 có kèm áp kế 483
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_227

      ITAP.143MM  (6)   giảm áp đồng, ren ngoài
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_416

      ITAP.145  (2)   van bi Itap.145 cho hệ thống LPG
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_32

      ITAP.151  (7)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_186

      ITAP.152  (5)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_187

      ITAP.191  (3)   ṿi ống ch́m
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_184

      ITAP.389  (2)   : lọc xả nhanh, 1 áp kế
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_177

      ITAP.455  (6)   Đoạn ống chia ḍng
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_183

      ITAP.992-998  (1)   : thiết bị cảnh báo ḍ rỉ khí ga
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_323

      ITAP.060-062  (2)   : van góc b́nh khí đốt (for gas)
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_36

      ITAP.067  (8)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_116

      ITAP.068  (5)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_115

      ITAP.069  (5)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_117

      ITAP.070 'BERLIN'  (6)   : van bi cho hệ thống khí đốt
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_30

      ITAP.071  (6)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_121

      ITAP.072  (3)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_383

      ITAP.073  (3)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_384

      ITAP.120-121 MONDIAL  (6)   : van bi cho hệ thống khí đốt
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_34

      ITAP.125  (5)   van bi
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_25

      ITAP.126  (5)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_28

      ITAP.189  (6)   : lọc xả nhanh, 2 áp kế
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_262

      ITAP.266  (8)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_118

      ITAP.267  (8)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_119

      ITAP.298  (3)   : van góc
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_10

      ITAP.450 distribution manifold  (6)   : ống phân phối
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_43

      ITAP.456  (3)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_193

      ITAP.465  (6)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_285

      ITAP.850/50  (32)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_373

      ITAP.860  (21)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_375

      ITAP.885  (10)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  VN 

   S_385

      ITAP.905  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_51

      ITAP.905BY  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_52

      ITAP.910  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_53

      ITAP.910BY  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_54

      ITAP.915  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_55

      ITAP.920  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_56

      ITAP.920MO  (11)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_57

      ITAP.925  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_58

      ITAP.930  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_59

      ITAP.935  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_60

      ITAP.940  (33)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_61

      ITAP.980 zone valves  (3)   : van phân phối
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_37

      ITAP.981  (3)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_158

      ITAP.982  (2)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_160

      ITAP.984  (2)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_161

      ITAP.986  (2)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_168

      ITAP.988  (2)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_169

      ITAP.128  (8)   van bi 3 cửa
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_15

      ITAP.087  (4)   tay bướm của van bi Itap
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_150

      ITAP.088  (6)   tay gạt chân cao của van bi Itap (Italy)
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_11

      ITAP.365  (1)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_214

      ITAP.091  (8)   van bi Italy kiểu IDEAL, thân đồng, nối ren M/F, lỗ lớn
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_46

      ITAP.093  (6)   van bi Italy kiểu IDEAL, thân đồng, nối ren M/F, lỗ lớn, tay bướm
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_45

      ITAP.098  (6)   van bi Italy kiểu IDEAL, thân đồng, nối ren M/F, lỗ lớn, tay bướm
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_47

      ITAP.099  (7)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_14

      ITAP.117  (8)   van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren M/F
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_49

      ITAP.119  (5)   van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren M/F, lỗ lớn, tay bướm
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_48

      ITAP.120  (3)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_395

      ITAP.121  (3)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_396

      ITAP.216  (9)   van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren F/F, tay gạt thép
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_397

      ITAP.217  (8)   van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren M/F, tay gạt thép
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_398

      ITAP.376 GREEN  (8)   : van bi cho hệ thống nước uống
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_2

      ITAP.377  (8)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_127

      ITAP.378  (5)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_129

      ITAP.379  (5)  
  (    xem chi tiết   )

   Italy  Italy 

   S_155  Tài liệu liên quan:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  252/51 Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login