San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc toan bo _ [Full list of Products]
/ _ Hệ thống sưởi bằng nước nng _ [Central water heating]

    ITAP.450 distribution manifold  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_43

    ITAP.456  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_193

    ITAP.465  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_285

    ITAP.850/50  (32)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_373

    ITAP.860  (21)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_375

    ITAP.885  (10)  
(       )

 Italy  VN 

 S_385

    ITAP.905  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_51

    ITAP.905BY  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_52

    ITAP.910  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_53

    ITAP.910BY  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_54

    ITAP.915  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_55

    ITAP.920  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_56

    ITAP.920MO  (11)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_57

    ITAP.925  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_58

    ITAP.930  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_59

    ITAP.935  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_60

    ITAP.940  (33)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_61

    ITAP.980 zone valves  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_37

    ITAP.981  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_158

    ITAP.982  (2)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_160

    ITAP.984  (2)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_161

    ITAP.986  (2)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_168

    ITAP.988  (2)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_169


Tim Hệ thống sưởi bằng nước nng theo kich co van :

DN20 (3/4") [5]    DN25 (1") [5]    DN32 (1.1/4) [2]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta Hệ thống sưởi bằng nước nng

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login