San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc toan bo _ [Full list of Products]
/ _ Van Bi _ [Ball valve]

    Van bi LONDON   (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_24

    ITAP.076 MADRID  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_9

    ITAP.090 IDEAL  (11)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_1

    ITAP.116 VIENNA  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_12

    ITAP.092  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_44

    ITAP.118  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_50

    ITAP.145  (2)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_32

    Van bi inox  (11)  
(       )

 China  China 

 S_157

    ITAP.125  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_25

    ITAP.126  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_28

    ITAP.128  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_15

    ITAP.087  (4)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_150

    ITAP.088  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_11

    ITAP.091  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_46

    ITAP.093  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_45

    ITAP.098  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_47

    ITAP.099  (7)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_14

    ITAP.117  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_49

    ITAP.119  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_48

    ITAP.120  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_395

    ITAP.121  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_396

    ITAP.216  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_397

    ITAP.217  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_398

    ITAP.376 GREEN  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_2

    ITAP.377  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_127

    ITAP.378  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_129

    ITAP.379  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_155


Tim Van Bi theo kich co van :

DN8 (1/4") [18]    DN10 (3/8") [22]    DN15 (1/2") [23]    DN20 (3/4") [26]    DN25 (1") [21]    DN32 (1.1/4) [17]    DN40 (1.1/2) [15]    DN50 (2") [13]    DN65 (2.1/2) [7]    DN80 (3") [6]    DN100 (4") [6]    DN5 (1/8") [2]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta Van Bi

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login