San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc hang co san tai Viet Nam , Giao ngay _ [In-stock Products, Instant delivery]
/ _ Van Bi _ [Ball valve]

    ITAP.090 IDEAL  (11)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_1

    ITAP.116 VIENNA  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_12

    ITAP.092  (6)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_44

    ITAP.118  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_50

    Van bi inox  (11)  
(       )

 China  China 

 S_157

    ITAP.126  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_28

    ITAP.128  (1)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_15

    ITAP.087  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_150

    ITAP.088  (2)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_11

    ITAP.093  (5)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_45

    ITAP.216  (1)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_397


Tim Van Bi theo kich co van :

DN8 (1/4") [4]    DN10 (3/8") [6]    DN15 (1/2") [7]    DN20 (3/4") [9]    DN25 (1") [6]    DN32 (1.1/4) [6]    DN40 (1.1/2) [4]    DN50 (2") [2]    DN65 (2.1/2) [2]    DN80 (3") [2]    DN100 (4") [2]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta Van Bi

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login