San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc hang co san tai Viet Nam , Giao ngay _ [In-stock Products, Instant delivery]
/ _ Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều _ [Gate valve]

    Gee.Gate.316  (1)  
(       )

 Taiwan  Taiwan 

 S_176

    ITAP.156  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_215

    TFWG-1  (6)  
(       )

 China  China 

 S_404


Tim Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều theo kich co van :

DN15 (1/2") [1]    DN20 (3/4") [1]    DN25 (1") [2]    DN32 (1.1/4) [1]    DN40 (1.1/2) [1]    DN50 (2") [2]    DN65 (2.1/2) [2]    DN80 (3") [2]    DN100 (4") [1]    DN125 (5") [1]    DN150 (6") [1]    DN200 (8") [1]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login