San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc toan bo _ [Full list of Products]
/ _ Van an ton _ [Safety relief valve]

    Itap.367  (1)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_21

    Itap.368  (3)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_178

    S10L  (2)  
(       )

 Taiwan  Taiwan 

 S_180


Tim Van an ton theo kich co van :

DN15 (1/2") [2]    DN20 (3/4") [1]    DN25 (1") [1]    DN40 (1.1/2) [1]    DN50 (2") [1]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta Van an ton

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login