San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc toan bo _ [Full list of Products]
/ _ Van Rọ , Rọ bơm, Van đy, Van ht _ [Foot valve]

    Van rọ ITAP.103 YORK  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_5

    Van rọ ITAP.105 EUROPA  (8)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_3

    ITAP.140  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_271

    TFWF-1  (6)  
(       )

 China  China 

 S_31


Tim Van Rọ , Rọ bơm, Van đy, Van ht theo kich co van :

DN15 (1/2") [1]    DN20 (3/4") [3]    DN25 (1") [3]    DN32 (1.1/4) [3]    DN40 (1.1/2) [3]    DN50 (2") [4]    DN65 (2.1/2) [4]    DN80 (3") [4]    DN100 (4") [4]    DN125 (5") [1]    DN150 (6") [1]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta Van Rọ , Rọ bơm, Van đy, Van ht

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login