San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   


Danh muc hang co san tai Viet Nam , Giao ngay _ [In-stock Products, Instant delivery]
/ _ _ [Spring check valve]

    ITAP.100 EUROPA  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_165

    ITAP.103 YORK  (9)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_164

    ITAP.104 ROMA  (7)  
(       )

 Italy  Italy 

 S_167

    TL-9402 SUS316  (5)  
(       )

 Taiwan  Taiwan 

 S_42


Tim theo kich co van :

DN10 (3/8") [1]    DN15 (1/2") [4]    DN20 (3/4") [4]    DN25 (1") [4]    DN32 (1.1/4) [4]    DN40 (1.1/2) [3]    DN50 (2") [4]    DN65 (2.1/2) [2]    DN80 (3") [2]    DN100 (4") [2]   
Tai lieu lien quan:
  • Mo ta 

  • Lưu ý: Các hình ảnh trên web này chỉ là hình minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước . Các thỏa thuận (trước giao dịch) và các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng văn bản, hợp đồng hoặc bản vẽ/catalogue có đóng dấu.
    SAN HA Trading Services Ltd.
    152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
    Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
    Admin: Admin Login