Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng nhập khẩu  (Import)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   ITAP.360ITAP.143

Chọn kích cỡ Van giảm áp ITAP

(PRV sizing)

Áp lực đầu ra nhỏ nhất
Áp lực đầu ra lớn nhất
Áp lực đầu ra thực chọn
Lưu lượng nước cần thiết tối thiểu
   (min P_output)
(max P_output)
(selected P_output)
(min Flow)
   P1= Bar (kg/cm2)
P2= Bar (kg/cm2)
P3= Bar (kg/cm2)
Q = [m3/h]
       Lưu ư:
ITAP.360 (P1= 1, P2= 4, P3= 3 Bar)
ITAP.143 (P1= 1, P2= 6, P3= 3 Bar)

Kết quả chọn cỡ van :  DN15
Chương tŕnh chọn kích cỡ van giảm áp này là bản quyền của Công ty TNHH TM-DV San Hà và nó chỉ mang tính chất tham khảo.
Thông số cơ bản để phát triển công thức tính toán là Hệ số Cv của các van giảm áp ITAP (Italy). Bản thân hệ số Cv là loại hệ số đo lường thực nghiệm với sai số cao. Hơn nữa, các van giảm áp không phải của ITAP c̣n có Cv khác biệt so với Cv của sản phẩm ITAP.

Tham khảo:
SAN HA Trading Services Ltd.
252/51 PHAN ANH str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
Admin: Admin Login