Lin hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thng tin San H (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van v Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều l xo (32)
 •     Van 1 chiều l (18)
 •     Giảm p (45)
 •     Xả kh  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đy, Van ht  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (31)
 •     p kế , Đồng hồ p lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rc  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Vi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an ton  (9)
 •     Van gc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống kh đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cnh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van m tường (15)
 •     Ống v Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Cng tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nt bịt ống, chn hn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng mng (3)
 •     Phụ tng thay thế (11)
 • Bơm ha chất v Bơm khc

 •     Bơm Bnh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm mng kh nn (1)
 • My bơm nước

 •     Đầu bơm ly tm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khc


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (31)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.130 _ 1 chiều l lật, thn đồng, đĩa đồng, gioăng cao su (cỡ DN<=50) hoặc tiếp xc trực tiếp (cỡ >=DN65)
  Sanhaco_series: S_166
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-908     ITAP.130 DN15 (1/2")    1 chiều l lật PN12, đồng, ren   

     91.000  dvn/ch  

      
    P-1038     ITAP.130 DN20 (3/4")    1 chiều l lật PN12, đồng, ren   

     162.000  dvn/ch  

    1 / 12 / 96  
    P-1039     ITAP.130 DN25 (1")    1 chiều l lật PN12, đồng, ren   

     233.000  dvn/ch  

    8 / 56  
    P-1040     ITAP.130 DN32 (1.1/4")    1 chiều l lật PN10, đồng, ren   

     317.000  dvn/ch  

    1 / 5 / 40  
    P-1041     ITAP.130 DN40 (1.1/2")    1 chiều l lật PN10, đồng, ren   

     401.000  dvn/ch  

    1 / 4 / 32  
    P-1042     ITAP.130 DN50 (2")    1 chiều l lật PN10, đồng, ren   

     673.000  dvn/ch  

    2 / 24  
    P-1043     ITAP.130 DN65 (2.1/2")    1 chiều l lật PN8, đồng, ren   

     1.423.000  dvn/ch  

    1 / 12  
    P-1044     ITAP.130 DN80 (3")    1 chiều l lật PN8, đồng, ren   

     1.941.000  dvn/ch  

    1 / 10  
    P-1045     ITAP.130 DN100 (4")    1 chiều l lật PN8, đồng, ren   

     3.235.000  dvn/ch  

    1 / 4  

  P_908

  ITAP.130 DN15 (1/2") 
  1 chiều l lật PN12, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    91.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1038

  ITAP.130 DN20 (3/4") 
  1 chiều l lật PN12, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    162.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1039

  ITAP.130 DN25 (1") 
  1 chiều l lật PN12, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    233.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1040

  ITAP.130 DN32 (1.1/4") 
  1 chiều l lật PN10, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    317.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1041

  ITAP.130 DN40 (1.1/2") 
  1 chiều l lật PN10, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    401.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1042

  ITAP.130 DN50 (2") 
  1 chiều l lật PN10, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    673.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1043

  ITAP.130 DN65 (2.1/2") 
  1 chiều l lật PN8, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    1.423.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1044

  ITAP.130 DN80 (3") 
  1 chiều l lật PN8, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    1.941.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1045

  ITAP.130 DN100 (4") 
  1 chiều l lật PN8, đồng, ren

  Nhn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hng c sẵn
  Gi    3.235.000  dvn/ch  

  SL:

  Lưu : Cc hnh ảnh trn web ny chỉ l hnh minh họa, c thể khng chnh xc. Cc loại tn do chng ti đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) c thể thay đổi m khng cần bo trước. Cc thỏa thuận (trước giao dịch) về cc chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue c đng dấu.
  Cng ty TNHH Thương mại Dịch vụ San H
  110/1C T Hiệu, P. Hiệp Tn, Q.Tn Ph, TP.Hồ Ch Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login