Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (30)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (30)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    TFW.PRV _ giảm áp nước, gang, bích
  Sanhaco_series: S_294
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-552     PRV DN600 (24")    DN600  

     0  dvn/ch  

      
    P-551     PRV DN500 (20")    DN500  

     0  dvn/ch  

      
    P-550     PRV DN450 (18")    DN450  

     0  dvn/ch  

      
    P-521     PRV DN150 (6")    DN150  

     0  dvn/ch  

      
    P-197     PRV DN50 (2")    DN50  

     0  dvn/ch  

      
    P-198     PRV DN65 (2.1/2")    DN65  

     0  dvn/ch  

      
    P-518     PRV DN80 (3")    DN80  

     0  dvn/ch  

      
    P-520     PRV DN125 (5")    DN125  

     0  dvn/ch  

      
    P-549     PRV DN400 (16")    DN400  

     0  dvn/ch  

      
    P-548     PRV DN350 (14")    DN350  

     0  dvn/ch  

      
    P-547     PRV DN300 (12")    DN300  

     0  dvn/ch  

      
    P-546     PRV DN250 (10")    DN250  

     0  dvn/ch  

      
    P-522     PRV DN200 (8")    DN200  

     0  dvn/ch  

      
    P-519     PRV DN100 (4")    DN100  

     0  dvn/ch  

      
    P-1423     PRV DN40 (1.1/2")    DN40  

     7.313.909  dvn/ch  

      

  P_552

  PRV DN600 (24") 
  DN600

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_551

  PRV DN500 (20") 
  DN500

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_550

  PRV DN450 (18") 
  DN450

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_521

  PRV DN150 (6") 
  DN150

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_197

  PRV DN50 (2") 
  DN50

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_198

  PRV DN65 (2.1/2") 
  DN65

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_518

  PRV DN80 (3") 
  DN80

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_520

  PRV DN125 (5") 
  DN125

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_549

  PRV DN400 (16") 
  DN400

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_548

  PRV DN350 (14") 
  DN350

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_547

  PRV DN300 (12") 
  DN300

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_546

  PRV DN250 (10") 
  DN250

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_522

  PRV DN200 (8") 
  DN200

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_519

  PRV DN100 (4") 
  DN100

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_1423

  PRV DN40 (1.1/2") 
  DN40

  Nhăn hiệu: China
  Sản xuất tại: China
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.313.909  dvn/ch  

  SL:  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login