Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (30)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (30)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    Chia ống ren trong _
  Sanhaco_series: S_315
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4405     ITAP.850_38 DN20 x 2 (3/4")      

     180.000  dvn/ch  

      
    P-4406     ITAP.850_38 DN20 x 3 (3/4")      

     250.000  dvn/ch  

      
    P-4407     ITAP.850_38 DN20 x 4 (3/4")      

     320.000  dvn/ch  

      
    P-4408     ITAP.850_38 DN20 x 5       

     356.014  dvn/ch  

      
    P-4409     ITAP.850_38 DN20 x 6       

     421.287  dvn/ch  

      
    P-4410     ITAP.850_38 DN20 x 7       

     490.207  dvn/ch  

      
    P-4411     ITAP.850_38 DN20 x 8       

     558.827  dvn/ch  

      
    P-4412     ITAP.850_38 DN20 x 9       

     623.503  dvn/ch  

      
    P-4413     ITAP.850_38 DN20 x 10       

     694.873  dvn/ch  

      
    P-4414     ITAP.850_38 DN25 x 2 (1")      

     220.000  dvn/ch  

      
    P-4415     ITAP.850_38 DN25 x 3 (1")      

     320.000  dvn/ch  

      
    P-4416     ITAP.850_38 DN25 x 4 (1")      

     400.000  dvn/ch  

      
    P-4417     ITAP.850_38 DN25 x 5       

     430.373  dvn/ch  

      
    P-4418     ITAP.850_38 DN25 x 6       

     507.063  dvn/ch  

      
    P-4419     ITAP.850_38 DN25 x 7       

     587.519  dvn/ch  

      
    P-4420     ITAP.850_38 DN25 x 8       

     667.795  dvn/ch  

      
    P-4421     ITAP.850_38 DN25 x 9       

     748.968  dvn/ch  

      
    P-4422     ITAP.850_38 DN25 x 10       

     822.550  dvn/ch  

      
    P-4423     ITAP.850_38 DN25 x 11       

     901.810  dvn/ch  

      
    P-4424     ITAP.850_38 DN25 x 12       

     972.583  dvn/ch  

      

  P_4405

  ITAP.850_38 DN20 x 2 (3/4") 

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hàng có sẵn
  Giá    180.000  dvn/ch  

  SL:


  P_4406

  ITAP.850_38 DN20 x 3 (3/4") 

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hàng có sẵn
  Giá    250.000  dvn/ch  

  SL:


  P_4407

  ITAP.850_38 DN20 x 4 (3/4") 

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hàng có sẵn
  Giá    320.000  dvn/ch  

  SL:


  P_4408

  ITAP.850_38 DN20 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    356.014  dvn/ch  

  SL:


  P_4409

  ITAP.850_38 DN20 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    421.287  dvn/ch  

  SL:


  P_4410

  ITAP.850_38 DN20 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    490.207  dvn/ch  

  SL:


  P_4411

  ITAP.850_38 DN20 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    558.827  dvn/ch  

  SL:


  P_4412

  ITAP.850_38 DN20 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    623.503  dvn/ch  

  SL:


  P_4413

  ITAP.850_38 DN20 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    694.873  dvn/ch  

  SL:


  P_4414

  ITAP.850_38 DN25 x 2 (1") 

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hàng có sẵn
  Giá    220.000  dvn/ch  

  SL:


  P_4415

  ITAP.850_38 DN25 x 3 (1") 

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hàng có sẵn
  Giá    320.000  dvn/ch  

  SL:


  P_4416

  ITAP.850_38 DN25 x 4 (1") 

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Hàng có sẵn
  Giá    400.000  dvn/ch  

  SL:


  P_4417

  ITAP.850_38 DN25 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    430.373  dvn/ch  

  SL:


  P_4418

  ITAP.850_38 DN25 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    507.063  dvn/ch  

  SL:


  P_4419

  ITAP.850_38 DN25 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    587.519  dvn/ch  

  SL:


  P_4420

  ITAP.850_38 DN25 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    667.795  dvn/ch  

  SL:


  P_4421

  ITAP.850_38 DN25 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    748.968  dvn/ch  

  SL:


  P_4422

  ITAP.850_38 DN25 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    822.550  dvn/ch  

  SL:


  P_4423

  ITAP.850_38 DN25 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    901.810  dvn/ch  

  SL:


  P_4424

  ITAP.850_38 DN25 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    972.583  dvn/ch  

  SL:


  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login