Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.850/38 _
  Sanhaco_series: S_315
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4405     ITAP.850_38 DN20 x 2       

     154.665  dvn/ch  

      
    P-4414     ITAP.850_38 DN25 x 2       

     196.967  dvn/ch  

      
    P-4406     ITAP.850_38 DN20 x 3       

     217.256  dvn/ch  

      
    P-4415     ITAP.850_38 DN25 x 3       

     270.477  dvn/ch  

      
    P-4407     ITAP.850_38 DN20 x 4       

     279.386  dvn/ch  

      
    P-4416     ITAP.850_38 DN25 x 4       

     342.034  dvn/ch  

      
    P-4408     ITAP.850_38 DN20 x 5       

     342.321  dvn/ch  

      
    P-4409     ITAP.850_38 DN20 x 6       

     405.084  dvn/ch  

      
    P-4417     ITAP.850_38 DN25 x 5       

     413.820  dvn/ch  

      
    P-4410     ITAP.850_38 DN20 x 7       

     471.352  dvn/ch  

      
    P-4418     ITAP.850_38 DN25 x 6       

     487.560  dvn/ch  

      
    P-4411     ITAP.850_38 DN20 x 8       

     537.334  dvn/ch  

      
    P-4419     ITAP.850_38 DN25 x 7       

     564.922  dvn/ch  

      
    P-4412     ITAP.850_38 DN20 x 9       

     599.522  dvn/ch  

      
    P-4420     ITAP.850_38 DN25 x 8       

     642.111  dvn/ch  

      
    P-4413     ITAP.850_38 DN20 x 10       

     668.147  dvn/ch  

      
    P-4421     ITAP.850_38 DN25 x 9       

     720.162  dvn/ch  

      
    P-4422     ITAP.850_38 DN25 x 10       

     790.913  dvn/ch  

      
    P-4423     ITAP.850_38 DN25 x 11       

     867.125  dvn/ch  

      
    P-4424     ITAP.850_38 DN25 x 12       

     935.176  dvn/ch  

      

  P_4405

  ITAP.850_38 DN20 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    154.665  dvn/ch  

  SL:


  P_4414

  ITAP.850_38 DN25 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    196.967  dvn/ch  

  SL:


  P_4406

  ITAP.850_38 DN20 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    217.256  dvn/ch  

  SL:


  P_4415

  ITAP.850_38 DN25 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    270.477  dvn/ch  

  SL:


  P_4407

  ITAP.850_38 DN20 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    279.386  dvn/ch  

  SL:


  P_4416

  ITAP.850_38 DN25 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    342.034  dvn/ch  

  SL:


  P_4408

  ITAP.850_38 DN20 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    342.321  dvn/ch  

  SL:


  P_4409

  ITAP.850_38 DN20 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    405.084  dvn/ch  

  SL:


  P_4417

  ITAP.850_38 DN25 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    413.820  dvn/ch  

  SL:


  P_4410

  ITAP.850_38 DN20 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    471.352  dvn/ch  

  SL:


  P_4418

  ITAP.850_38 DN25 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    487.560  dvn/ch  

  SL:


  P_4411

  ITAP.850_38 DN20 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    537.334  dvn/ch  

  SL:


  P_4419

  ITAP.850_38 DN25 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    564.922  dvn/ch  

  SL:


  P_4412

  ITAP.850_38 DN20 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    599.522  dvn/ch  

  SL:


  P_4420

  ITAP.850_38 DN25 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    642.111  dvn/ch  

  SL:


  P_4413

  ITAP.850_38 DN20 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    668.147  dvn/ch  

  SL:


  P_4421

  ITAP.850_38 DN25 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    720.162  dvn/ch  

  SL:


  P_4422

  ITAP.850_38 DN25 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    790.913  dvn/ch  

  SL:


  P_4423

  ITAP.850_38 DN25 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    867.125  dvn/ch  

  SL:


  P_4424

  ITAP.850_38 DN25 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    935.176  dvn/ch  

  SL:


  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login