Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.850/50 _
  Sanhaco_series: S_373
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4425     ITAP.850_50 DN20 x 2       

     183.745  dvn/ch  

      
    P-4426     ITAP.850_50 DN20 x 3       

     270.178  dvn/ch  

      
    P-4427     ITAP.850_50 DN20 x 4       

     355.715  dvn/ch  

      
    P-4428     ITAP.850_50 DN20 x 5       

     442.925  dvn/ch  

      
    P-4429     ITAP.850_50 DN20 x 6       

     529.657  dvn/ch  

      
    P-4430     ITAP.850_50 DN20 x 7       

     625.953  dvn/ch  

      
    P-4431     ITAP.850_50 DN20 x 8       

     714.538  dvn/ch  

      
    P-4432     ITAP.850_50 DN20 x 9       

     802.645  dvn/ch  

      
    P-4433     ITAP.850_50 DN20 x 10       

     902.049  dvn/ch  

      
    P-4434     ITAP.850_50 DN25 x 2       

     235.330  dvn/ch  

      
    P-4435     ITAP.850_50 DN25 x 3       

     339.337  dvn/ch  

      
    P-4436     ITAP.850_50 DN25 x 4       

     438.383  dvn/ch  

      
    P-4437     ITAP.850_50 DN25 x 5       

     541.732  dvn/ch  

      
    P-4438     ITAP.850_50 DN25 x 6       

     645.380  dvn/ch  

      
    P-4439     ITAP.850_50 DN25 x 7       

     751.120  dvn/ch  

      
    P-4440     ITAP.850_50 DN25 x 8       

     855.485  dvn/ch  

      
    P-4441     ITAP.850_50 DN25 x 9       

     961.405  dvn/ch  

      
    P-4442     ITAP.850_50 DN25 x 10       

     1.062.543  dvn/ch  

      
    P-4443     ITAP.850_50 DN25 x 11       

     1.170.614  dvn/ch  

      
    P-4444     ITAP.850_50 DN25 x 12       

     1.278.566  dvn/ch  

      
    P-4445     ITAP.850_50 DN32 x 2       

     294.267  dvn/ch  

      
    P-4446     ITAP.850_50 DN32 x 3       

     420.869  dvn/ch  

      
    P-4447     ITAP.850_50 DN32 x 4       

     547.291  dvn/ch  

      
    P-4448     ITAP.850_50 DN32 x 5       

     673.414  dvn/ch  

      
    P-4449     ITAP.850_50 DN32 x 6       

     804.319  dvn/ch  

      
    P-4450     ITAP.850_50 DN32 x 7       

     937.077  dvn/ch  

      
    P-4451     ITAP.850_50 DN32 x 8       

     1.055.071  dvn/ch  

      
    P-4452     ITAP.850_50 DN32 x 9       

     1.196.675  dvn/ch  

      
    P-4453     ITAP.850_50 DN32 x 10       

     1.299.726  dvn/ch  

      
    P-4454     ITAP.850_50 DN32 x 11       

     1.445.156  dvn/ch  

      
    P-4455     ITAP.850_50 DN32 x 12       

     1.585.027  dvn/ch  

      
    P-4457     ITAP.860 DN25 x 3       

     319.612  dvn/ch  

      

  P_4425

  ITAP.850_50 DN20 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    183.745  dvn/ch  

  SL:


  P_4426

  ITAP.850_50 DN20 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    270.178  dvn/ch  

  SL:


  P_4427

  ITAP.850_50 DN20 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    355.715  dvn/ch  

  SL:


  P_4428

  ITAP.850_50 DN20 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    442.925  dvn/ch  

  SL:


  P_4429

  ITAP.850_50 DN20 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    529.657  dvn/ch  

  SL:


  P_4430

  ITAP.850_50 DN20 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 12-14 tuần
  Giá    625.953  dvn/ch  

  SL:


  P_4431

  ITAP.850_50 DN20 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    714.538  dvn/ch  

  SL:


  P_4432

  ITAP.850_50 DN20 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    802.645  dvn/ch  

  SL:


  P_4433

  ITAP.850_50 DN20 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    902.049  dvn/ch  

  SL:


  P_4434

  ITAP.850_50 DN25 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    235.330  dvn/ch  

  SL:


  P_4435

  ITAP.850_50 DN25 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    339.337  dvn/ch  

  SL:


  P_4436

  ITAP.850_50 DN25 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    438.383  dvn/ch  

  SL:


  P_4437

  ITAP.850_50 DN25 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    541.732  dvn/ch  

  SL:


  P_4438

  ITAP.850_50 DN25 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    645.380  dvn/ch  

  SL:


  P_4439

  ITAP.850_50 DN25 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    751.120  dvn/ch  

  SL:


  P_4440

  ITAP.850_50 DN25 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    855.485  dvn/ch  

  SL:


  P_4441

  ITAP.850_50 DN25 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    961.405  dvn/ch  

  SL:


  P_4442

  ITAP.850_50 DN25 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.062.543  dvn/ch  

  SL:


  P_4443

  ITAP.850_50 DN25 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.170.614  dvn/ch  

  SL:


  P_4444

  ITAP.850_50 DN25 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.278.566  dvn/ch  

  SL:


  P_4445

  ITAP.850_50 DN32 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    294.267  dvn/ch  

  SL:


  P_4446

  ITAP.850_50 DN32 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    420.869  dvn/ch  

  SL:


  P_4447

  ITAP.850_50 DN32 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    547.291  dvn/ch  

  SL:


  P_4448

  ITAP.850_50 DN32 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    673.414  dvn/ch  

  SL:


  P_4449

  ITAP.850_50 DN32 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    804.319  dvn/ch  

  SL:


  P_4450

  ITAP.850_50 DN32 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    937.077  dvn/ch  

  SL:


  P_4451

  ITAP.850_50 DN32 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.055.071  dvn/ch  

  SL:


  P_4452

  ITAP.850_50 DN32 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.196.675  dvn/ch  

  SL:


  P_4453

  ITAP.850_50 DN32 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.299.726  dvn/ch  

  SL:


  P_4454

  ITAP.850_50 DN32 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.445.156  dvn/ch  

  SL:


  P_4455

  ITAP.850_50 DN32 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.585.027  dvn/ch  

  SL:


  P_4457

  ITAP.860 DN25 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    319.612  dvn/ch  

  SL:


  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login