Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.850/50 _
  Sanhaco_series: S_373
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4425     ITAP.850_50 DN20 x 2       

     176.678  dvn/ch  

      
    P-4434     ITAP.850_50 DN25 x 2       

     226.279  dvn/ch  

      
    P-4426     ITAP.850_50 DN20 x 3       

     259.787  dvn/ch  

      
    P-4445     ITAP.850_50 DN32 x 2       

     282.949  dvn/ch  

      
    P-4457     ITAP.860 DN25 x 3       

     307.319  dvn/ch  

      
    P-4435     ITAP.850_50 DN25 x 3       

     326.286  dvn/ch  

      
    P-4427     ITAP.850_50 DN20 x 4       

     342.034  dvn/ch  

      
    P-4446     ITAP.850_50 DN32 x 3       

     404.681  dvn/ch  

      
    P-4436     ITAP.850_50 DN25 x 4       

     421.522  dvn/ch  

      
    P-4428     ITAP.850_50 DN20 x 5       

     425.890  dvn/ch  

      
    P-4429     ITAP.850_50 DN20 x 6       

     509.286  dvn/ch  

      
    P-4437     ITAP.850_50 DN25 x 5       

     520.896  dvn/ch  

      
    P-4447     ITAP.850_50 DN32 x 4       

     526.241  dvn/ch  

      
    P-4430     ITAP.850_50 DN20 x 7       

     601.878  dvn/ch  

      
    P-4438     ITAP.850_50 DN25 x 6       

     620.558  dvn/ch  

      
    P-4448     ITAP.850_50 DN32 x 5       

     647.513  dvn/ch  

      
    P-4431     ITAP.850_50 DN20 x 8       

     687.056  dvn/ch  

      
    P-4439     ITAP.850_50 DN25 x 7       

     722.231  dvn/ch  

      
    P-4432     ITAP.850_50 DN20 x 9       

     771.774  dvn/ch  

      
    P-4449     ITAP.850_50 DN32 x 6       

     773.384  dvn/ch  

      
    P-4440     ITAP.850_50 DN25 x 8       

     822.582  dvn/ch  

      
    P-4433     ITAP.850_50 DN20 x 10       

     867.355  dvn/ch  

      
    P-4450     ITAP.850_50 DN32 x 7       

     901.036  dvn/ch  

      
    P-4441     ITAP.850_50 DN25 x 9       

     924.428  dvn/ch  

      
    P-4451     ITAP.850_50 DN32 x 8       

     1.014.491  dvn/ch  

      
    P-4442     ITAP.850_50 DN25 x 10       

     1.021.676  dvn/ch  

      
    P-4443     ITAP.850_50 DN25 x 11       

     1.125.590  dvn/ch  

      
    P-4452     ITAP.850_50 DN32 x 9       

     1.150.650  dvn/ch  

      
    P-4444     ITAP.850_50 DN25 x 12       

     1.229.390  dvn/ch  

      
    P-4453     ITAP.850_50 DN32 x 10       

     1.249.736  dvn/ch  

      
    P-4454     ITAP.850_50 DN32 x 11       

     1.389.573  dvn/ch  

      
    P-4455     ITAP.850_50 DN32 x 12       

     1.524.065  dvn/ch  

      

  P_4425

  ITAP.850_50 DN20 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    176.678  dvn/ch  

  SL:


  P_4434

  ITAP.850_50 DN25 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    226.279  dvn/ch  

  SL:


  P_4426

  ITAP.850_50 DN20 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    259.787  dvn/ch  

  SL:


  P_4445

  ITAP.850_50 DN32 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    282.949  dvn/ch  

  SL:


  P_4457

  ITAP.860 DN25 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    307.319  dvn/ch  

  SL:


  P_4435

  ITAP.850_50 DN25 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    326.286  dvn/ch  

  SL:


  P_4427

  ITAP.850_50 DN20 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    342.034  dvn/ch  

  SL:


  P_4446

  ITAP.850_50 DN32 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    404.681  dvn/ch  

  SL:


  P_4436

  ITAP.850_50 DN25 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    421.522  dvn/ch  

  SL:


  P_4428

  ITAP.850_50 DN20 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    425.890  dvn/ch  

  SL:


  P_4429

  ITAP.850_50 DN20 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    509.286  dvn/ch  

  SL:


  P_4437

  ITAP.850_50 DN25 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    520.896  dvn/ch  

  SL:


  P_4447

  ITAP.850_50 DN32 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    526.241  dvn/ch  

  SL:


  P_4430

  ITAP.850_50 DN20 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 12-14 tuần
  Giá    601.878  dvn/ch  

  SL:


  P_4438

  ITAP.850_50 DN25 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    620.558  dvn/ch  

  SL:


  P_4448

  ITAP.850_50 DN32 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    647.513  dvn/ch  

  SL:


  P_4431

  ITAP.850_50 DN20 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    687.056  dvn/ch  

  SL:


  P_4439

  ITAP.850_50 DN25 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    722.231  dvn/ch  

  SL:


  P_4432

  ITAP.850_50 DN20 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    771.774  dvn/ch  

  SL:


  P_4449

  ITAP.850_50 DN32 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    773.384  dvn/ch  

  SL:


  P_4440

  ITAP.850_50 DN25 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    822.582  dvn/ch  

  SL:


  P_4433

  ITAP.850_50 DN20 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    867.355  dvn/ch  

  SL:


  P_4450

  ITAP.850_50 DN32 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    901.036  dvn/ch  

  SL:


  P_4441

  ITAP.850_50 DN25 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    924.428  dvn/ch  

  SL:


  P_4451

  ITAP.850_50 DN32 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.014.491  dvn/ch  

  SL:


  P_4442

  ITAP.850_50 DN25 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.021.676  dvn/ch  

  SL:


  P_4443

  ITAP.850_50 DN25 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.125.590  dvn/ch  

  SL:


  P_4452

  ITAP.850_50 DN32 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.150.650  dvn/ch  

  SL:


  P_4444

  ITAP.850_50 DN25 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.229.390  dvn/ch  

  SL:


  P_4453

  ITAP.850_50 DN32 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.249.736  dvn/ch  

  SL:


  P_4454

  ITAP.850_50 DN32 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.389.573  dvn/ch  

  SL:


  P_4455

  ITAP.850_50 DN32 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.524.065  dvn/ch  

  SL:


  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login