Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.860 _
  Sanhaco_series: S_375
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4456     ITAP.860 DN25 x 2       

     215.646  dvn/ch  

      
    P-4467     ITAP.860 DN32 x 2       

     263.753  dvn/ch  

      
    P-4468     ITAP.860 DN32 x 3       

     378.875  dvn/ch  

      
    P-4458     ITAP.860 DN25 x 4       

     399.394  dvn/ch  

      
    P-4459     ITAP.860 DN25 x 5       

     489.112  dvn/ch  

      
    P-4469     ITAP.860 DN32 x 4       

     493.768  dvn/ch  

      
    P-4460     ITAP.860 DN25 x 6       

     582.337  dvn/ch  

      
    P-4470     ITAP.860 DN32 x 5       

     608.718  dvn/ch  

      
    P-4461     ITAP.860 DN25 x 7       

     680.561  dvn/ch  

      
    P-4471     ITAP.860 DN32 x 6       

     721.254  dvn/ch  

      
    P-4462     ITAP.860 DN25 x 8       

     771.315  dvn/ch  

      
    P-4472     ITAP.860 DN32 x 7       

     842.469  dvn/ch  

      
    P-4463     ITAP.860 DN25 x 9       

     866.321  dvn/ch  

      
    P-4464     ITAP.860 DN25 x 10       

     957.131  dvn/ch  

      
    P-4473     ITAP.860 DN32 x 8       

     959.258  dvn/ch  

      
    P-4465     ITAP.860 DN25 x 11       

     1.054.896  dvn/ch  

      
    P-4474     ITAP.860 DN32 x 9       

     1.077.714  dvn/ch  

      
    P-4466     ITAP.860 DN25 x 12       

     1.151.799  dvn/ch  

      
    P-4475     ITAP.860 DN32 x 10       

     1.192.894  dvn/ch  

      
    P-4476     ITAP.860 DN32 x 11       

     1.316.120  dvn/ch  

      
    P-4477     ITAP.860 DN32 x 12       

     1.429.461  dvn/ch  

      

  P_4456

  ITAP.860 DN25 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    215.646  dvn/ch  

  SL:


  P_4467

  ITAP.860 DN32 x 2  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    263.753  dvn/ch  

  SL:


  P_4468

  ITAP.860 DN32 x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    378.875  dvn/ch  

  SL:


  P_4458

  ITAP.860 DN25 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    399.394  dvn/ch  

  SL:


  P_4459

  ITAP.860 DN25 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    489.112  dvn/ch  

  SL:


  P_4469

  ITAP.860 DN32 x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    493.768  dvn/ch  

  SL:


  P_4460

  ITAP.860 DN25 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    582.337  dvn/ch  

  SL:


  P_4470

  ITAP.860 DN32 x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    608.718  dvn/ch  

  SL:


  P_4461

  ITAP.860 DN25 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    680.561  dvn/ch  

  SL:


  P_4471

  ITAP.860 DN32 x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    721.254  dvn/ch  

  SL:


  P_4462

  ITAP.860 DN25 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    771.315  dvn/ch  

  SL:


  P_4472

  ITAP.860 DN32 x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    842.469  dvn/ch  

  SL:


  P_4463

  ITAP.860 DN25 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    866.321  dvn/ch  

  SL:


  P_4464

  ITAP.860 DN25 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    957.131  dvn/ch  

  SL:


  P_4473

  ITAP.860 DN32 x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    959.258  dvn/ch  

  SL:


  P_4465

  ITAP.860 DN25 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.054.896  dvn/ch  

  SL:


  P_4474

  ITAP.860 DN32 x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.077.714  dvn/ch  

  SL:


  P_4466

  ITAP.860 DN25 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.151.799  dvn/ch  

  SL:


  P_4475

  ITAP.860 DN32 x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.192.894  dvn/ch  

  SL:


  P_4476

  ITAP.860 DN32 x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.316.120  dvn/ch  

  SL:


  P_4477

  ITAP.860 DN32 x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.429.461  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login