Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.905 _
  Sanhaco_series: S_51
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4488     ITAP.905 DN25xDN15x3       

     5.206.028  dvn/ch  

      
    P-4499     ITAP.905 DN25xDN20x3       

     5.233.616  dvn/ch  

      
    P-4510     ITAP.905 DN32xDN20x3       

     6.002.459  dvn/ch  

      
    P-4489     ITAP.905 DN25xDN15x4       

     6.106.374  dvn/ch  

      
    P-4500     ITAP.905 DN25xDN20x4       

     6.144.652  dvn/ch  

      
    P-4511     ITAP.905 DN32xDN20x4       

     7.020.111  dvn/ch  

      
    P-4490     ITAP.905 DN25xDN15x5       

     7.056.953  dvn/ch  

      
    P-4501     ITAP.905 DN25xDN20x5       

     7.106.841  dvn/ch  

      
    P-4491     ITAP.905 DN25xDN15x6       

     7.774.816  dvn/ch  

      
    P-4502     ITAP.905 DN25xDN20x6       

     7.834.705  dvn/ch  

      
    P-4512     ITAP.905 DN32xDN20x5       

     8.100.929  dvn/ch  

      
    P-4492     ITAP.905 DN25xDN15x7       

     8.492.563  dvn/ch  

      
    P-4503     ITAP.905 DN25xDN20x7       

     8.562.396  dvn/ch  

      
    P-4513     ITAP.905 DN32xDN20x6       

     8.896.095  dvn/ch  

      
    P-4493     ITAP.905 DN25xDN15x8       

     9.559.070  dvn/ch  

      
    P-4504     ITAP.905 DN25xDN20x8       

     9.642.063  dvn/ch  

      
    P-4514     ITAP.905 DN32xDN20x7       

     9.700.286  dvn/ch  

      
    P-4515     ITAP.905 DN32xDN20x8       

     10.918.641  dvn/ch  

      
    P-4494     ITAP.905 DN25xDN15x9       

     10.990.772  dvn/ch  

      
    P-4505     ITAP.905 DN25xDN20x9       

     11.084.226  dvn/ch  

      
    P-4495     ITAP.905 DN25xDN15x10       

     12.168.262  dvn/ch  

      
    P-4506     ITAP.905 DN25xDN20x10       

     12.276.028  dvn/ch  

      
    P-4516     ITAP.905 DN32xDN20x9       

     12.435.866  dvn/ch  

      
    P-4496     ITAP.905 DN25xDN15x11       

     12.942.106  dvn/ch  

      
    P-4507     ITAP.905 DN25xDN20x11       

     13.060.619  dvn/ch  

      
    P-4517     ITAP.905 DN32xDN20x10       

     13.766.240  dvn/ch  

      
    P-4497     ITAP.905 DN25xDN15x12       

     14.228.224  dvn/ch  

      
    P-4508     ITAP.905 DN25xDN20x12       

     14.362.370  dvn/ch  

      
    P-4518     ITAP.905 DN32xDN20x11       

     14.640.147  dvn/ch  

      
    P-4519     ITAP.905 DN32xDN20x12       

     16.067.424  dvn/ch  

      
    P-4498     ITAP.905 DN25xDN15x13       

     16.195.708  dvn/ch  

      
    P-4509     ITAP.905 DN25xDN20x13       

     16.351.408  dvn/ch  

      
    P-4520     ITAP.905 DN32xDN20x13       

     18.863.123  dvn/ch  

      

  P_4488

  ITAP.905 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.206.028  dvn/ch  

  SL:


  P_4499

  ITAP.905 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.233.616  dvn/ch  

  SL:


  P_4510

  ITAP.905 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.002.459  dvn/ch  

  SL:


  P_4489

  ITAP.905 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.106.374  dvn/ch  

  SL:


  P_4500

  ITAP.905 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.144.652  dvn/ch  

  SL:


  P_4511

  ITAP.905 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.020.111  dvn/ch  

  SL:


  P_4490

  ITAP.905 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.056.953  dvn/ch  

  SL:


  P_4501

  ITAP.905 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.106.841  dvn/ch  

  SL:


  P_4491

  ITAP.905 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.774.816  dvn/ch  

  SL:


  P_4502

  ITAP.905 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.834.705  dvn/ch  

  SL:


  P_4512

  ITAP.905 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.100.929  dvn/ch  

  SL:


  P_4492

  ITAP.905 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.492.563  dvn/ch  

  SL:


  P_4503

  ITAP.905 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.562.396  dvn/ch  

  SL:


  P_4513

  ITAP.905 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.896.095  dvn/ch  

  SL:


  P_4493

  ITAP.905 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.559.070  dvn/ch  

  SL:


  P_4504

  ITAP.905 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.642.063  dvn/ch  

  SL:


  P_4514

  ITAP.905 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.700.286  dvn/ch  

  SL:


  P_4515

  ITAP.905 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.918.641  dvn/ch  

  SL:


  P_4494

  ITAP.905 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.990.772  dvn/ch  

  SL:


  P_4505

  ITAP.905 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.084.226  dvn/ch  

  SL:


  P_4495

  ITAP.905 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.168.262  dvn/ch  

  SL:


  P_4506

  ITAP.905 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.276.028  dvn/ch  

  SL:


  P_4516

  ITAP.905 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.435.866  dvn/ch  

  SL:


  P_4496

  ITAP.905 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.942.106  dvn/ch  

  SL:


  P_4507

  ITAP.905 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.060.619  dvn/ch  

  SL:


  P_4517

  ITAP.905 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.766.240  dvn/ch  

  SL:


  P_4497

  ITAP.905 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.228.224  dvn/ch  

  SL:


  P_4508

  ITAP.905 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.362.370  dvn/ch  

  SL:


  P_4518

  ITAP.905 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.640.147  dvn/ch  

  SL:


  P_4519

  ITAP.905 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.067.424  dvn/ch  

  SL:


  P_4498

  ITAP.905 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.195.708  dvn/ch  

  SL:


  P_4509

  ITAP.905 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.351.408  dvn/ch  

  SL:


  P_4520

  ITAP.905 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    18.863.123  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login