Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.905 _
  Sanhaco_series: S_51
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4488     ITAP.905 DN25xDN15x3       

     5.414.269  dvn/ch  

      
    P-4489     ITAP.905 DN25xDN15x4       

     6.350.629  dvn/ch  

      
    P-4490     ITAP.905 DN25xDN15x5       

     7.339.231  dvn/ch  

      
    P-4491     ITAP.905 DN25xDN15x6       

     8.085.808  dvn/ch  

      
    P-4492     ITAP.905 DN25xDN15x7       

     8.832.266  dvn/ch  

      
    P-4493     ITAP.905 DN25xDN15x8       

     9.941.432  dvn/ch  

      
    P-4494     ITAP.905 DN25xDN15x9       

     11.430.403  dvn/ch  

      
    P-4495     ITAP.905 DN25xDN15x10       

     12.654.993  dvn/ch  

      
    P-4496     ITAP.905 DN25xDN15x11       

     13.459.790  dvn/ch  

      
    P-4497     ITAP.905 DN25xDN15x12       

     14.797.353  dvn/ch  

      
    P-4498     ITAP.905 DN25xDN15x13       

     16.843.536  dvn/ch  

      
    P-4499     ITAP.905 DN25xDN20x3       

     5.442.961  dvn/ch  

      
    P-4500     ITAP.905 DN25xDN20x4       

     6.390.438  dvn/ch  

      
    P-4501     ITAP.905 DN25xDN20x5       

     7.391.115  dvn/ch  

      
    P-4502     ITAP.905 DN25xDN20x6       

     8.148.093  dvn/ch  

      
    P-4503     ITAP.905 DN25xDN20x7       

     8.904.891  dvn/ch  

      
    P-4504     ITAP.905 DN25xDN20x8       

     10.027.746  dvn/ch  

      
    P-4505     ITAP.905 DN25xDN20x9       

     11.527.595  dvn/ch  

      
    P-4506     ITAP.905 DN25xDN20x10       

     12.767.069  dvn/ch  

      
    P-4507     ITAP.905 DN25xDN20x11       

     13.583.044  dvn/ch  

      
    P-4508     ITAP.905 DN25xDN20x12       

     14.936.865  dvn/ch  

      
    P-4509     ITAP.905 DN25xDN20x13       

     17.005.464  dvn/ch  

      
    P-4510     ITAP.905 DN32xDN20x3       

     6.242.557  dvn/ch  

      
    P-4511     ITAP.905 DN32xDN20x4       

     7.300.916  dvn/ch  

      
    P-4512     ITAP.905 DN32xDN20x5       

     8.424.966  dvn/ch  

      
    P-4513     ITAP.905 DN32xDN20x6       

     9.251.939  dvn/ch  

      
    P-4514     ITAP.905 DN32xDN20x7       

     10.088.297  dvn/ch  

      
    P-4515     ITAP.905 DN32xDN20x8       

     11.355.386  dvn/ch  

      
    P-4516     ITAP.905 DN32xDN20x9       

     12.933.300  dvn/ch  

      
    P-4517     ITAP.905 DN32xDN20x10       

     14.316.889  dvn/ch  

      
    P-4518     ITAP.905 DN32xDN20x11       

     15.225.753  dvn/ch  

      
    P-4519     ITAP.905 DN32xDN20x12       

     16.710.121  dvn/ch  

      
    P-4520     ITAP.905 DN32xDN20x13       

     19.617.647  dvn/ch  

      

  P_4488

  ITAP.905 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.414.269  dvn/ch  

  SL:


  P_4489

  ITAP.905 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.350.629  dvn/ch  

  SL:


  P_4490

  ITAP.905 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.339.231  dvn/ch  

  SL:


  P_4491

  ITAP.905 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.085.808  dvn/ch  

  SL:


  P_4492

  ITAP.905 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.832.266  dvn/ch  

  SL:


  P_4493

  ITAP.905 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.941.432  dvn/ch  

  SL:


  P_4494

  ITAP.905 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.430.403  dvn/ch  

  SL:


  P_4495

  ITAP.905 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.654.993  dvn/ch  

  SL:


  P_4496

  ITAP.905 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.459.790  dvn/ch  

  SL:


  P_4497

  ITAP.905 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.797.353  dvn/ch  

  SL:


  P_4498

  ITAP.905 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.843.536  dvn/ch  

  SL:


  P_4499

  ITAP.905 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.442.961  dvn/ch  

  SL:


  P_4500

  ITAP.905 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.390.438  dvn/ch  

  SL:


  P_4501

  ITAP.905 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.391.115  dvn/ch  

  SL:


  P_4502

  ITAP.905 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.148.093  dvn/ch  

  SL:


  P_4503

  ITAP.905 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.904.891  dvn/ch  

  SL:


  P_4504

  ITAP.905 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.027.746  dvn/ch  

  SL:


  P_4505

  ITAP.905 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.527.595  dvn/ch  

  SL:


  P_4506

  ITAP.905 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.767.069  dvn/ch  

  SL:


  P_4507

  ITAP.905 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.583.044  dvn/ch  

  SL:


  P_4508

  ITAP.905 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.936.865  dvn/ch  

  SL:


  P_4509

  ITAP.905 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    17.005.464  dvn/ch  

  SL:


  P_4510

  ITAP.905 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.242.557  dvn/ch  

  SL:


  P_4511

  ITAP.905 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.300.916  dvn/ch  

  SL:


  P_4512

  ITAP.905 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.424.966  dvn/ch  

  SL:


  P_4513

  ITAP.905 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.251.939  dvn/ch  

  SL:


  P_4514

  ITAP.905 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.088.297  dvn/ch  

  SL:


  P_4515

  ITAP.905 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.355.386  dvn/ch  

  SL:


  P_4516

  ITAP.905 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.933.300  dvn/ch  

  SL:


  P_4517

  ITAP.905 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.316.889  dvn/ch  

  SL:


  P_4518

  ITAP.905 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    15.225.753  dvn/ch  

  SL:


  P_4519

  ITAP.905 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.710.121  dvn/ch  

  SL:


  P_4520

  ITAP.905 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    19.617.647  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login