Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.905BY _
  Sanhaco_series: S_52
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4547     ITAP.905BY DN32xDN20x7       

     0  dvn/ch  

      
    P-4521     ITAP.905BY DN25xDN15x3       

     5.188.038  dvn/ch  

      
    P-4532     ITAP.905BY DN25xDN20x3       

     5.215.569  dvn/ch  

      
    P-4543     ITAP.905BY DN32xDN20x3       

     5.942.283  dvn/ch  

      
    P-4522     ITAP.905BY DN25xDN15x4       

     6.087.522  dvn/ch  

      
    P-4533     ITAP.905BY DN25xDN20x4       

     6.125.858  dvn/ch  

      
    P-4544     ITAP.905BY DN32xDN20x4       

     6.957.349  dvn/ch  

      
    P-4523     ITAP.905BY DN25xDN15x5       

     7.037.296  dvn/ch  

      
    P-4534     ITAP.905BY DN25xDN20x5       

     7.087.185  dvn/ch  

      
    P-4524     ITAP.905BY DN25xDN15x6       

     7.755.217  dvn/ch  

      
    P-4535     ITAP.905BY DN25xDN20x6       

     7.815.106  dvn/ch  

      
    P-4545     ITAP.905BY DN32xDN20x5       

     8.035.522  dvn/ch  

      
    P-4525     ITAP.905BY DN25xDN15x7       

     8.472.965  dvn/ch  

      
    P-4536     ITAP.905BY DN25xDN20x6       

     8.542.854  dvn/ch  

      
    P-4546     ITAP.905BY DN32xDN20x6       

     8.830.689  dvn/ch  

      
    P-4526     ITAP.905BY DN25xDN15x8       

     9.538.608  dvn/ch  

      
    P-4537     ITAP.905BY DN25xDN20x8       

     9.621.660  dvn/ch  

      
    P-4548     ITAP.905BY DN32xDN20x8       

     10.844.843  dvn/ch  

      
    P-4527     ITAP.905BY DN25xDN15x9       

     10.970.426  dvn/ch  

      
    P-4538     ITAP.905BY DN25xDN20x9       

     11.063.880  dvn/ch  

      
    P-4528     ITAP.905BY DN25xDN15x10       

     12.147.111  dvn/ch  

      
    P-4539     ITAP.905BY DN25xDN20x10       

     12.254.877  dvn/ch  

      
    P-4549     ITAP.905BY DN32xDN20x9       

     12.367.815  dvn/ch  

      
    P-4529     ITAP.905BY DN25xDN15x11       

     12.920.897  dvn/ch  

      
    P-4540     ITAP.905BY DN25xDN20x11       

     13.039.468  dvn/ch  

      
    P-4550     ITAP.905BY DN32xDN20x10       

     13.695.603  dvn/ch  

      
    P-4530     ITAP.905BY DN25xDN15x12       

     14.206.326  dvn/ch  

      
    P-4541     ITAP.905BY DN25xDN20x12       

     14.340.415  dvn/ch  

      
    P-4551     ITAP.905BY DN32xDN20x11       

     14.569.510  dvn/ch  

      
    P-4552     ITAP.905BY DN32xDN20x12       

     15.994.143  dvn/ch  

      
    P-4531     ITAP.905BY DN25xDN15x13       

     16.172.201  dvn/ch  

      
    P-4542     ITAP.905BY DN25xDN20x13       

     16.327.843  dvn/ch  

      
    P-4553     ITAP.905BY DN32xDN20x13       

     18.784.669  dvn/ch  

      

  P_4547

  ITAP.905BY DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_4521

  ITAP.905BY DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.188.038  dvn/ch  

  SL:


  P_4532

  ITAP.905BY DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.215.569  dvn/ch  

  SL:


  P_4543

  ITAP.905BY DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.942.283  dvn/ch  

  SL:


  P_4522

  ITAP.905BY DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.087.522  dvn/ch  

  SL:


  P_4533

  ITAP.905BY DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.125.858  dvn/ch  

  SL:


  P_4544

  ITAP.905BY DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.957.349  dvn/ch  

  SL:


  P_4523

  ITAP.905BY DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.037.296  dvn/ch  

  SL:


  P_4534

  ITAP.905BY DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.087.185  dvn/ch  

  SL:


  P_4524

  ITAP.905BY DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.755.217  dvn/ch  

  SL:


  P_4535

  ITAP.905BY DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.815.106  dvn/ch  

  SL:


  P_4545

  ITAP.905BY DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.035.522  dvn/ch  

  SL:


  P_4525

  ITAP.905BY DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.472.965  dvn/ch  

  SL:


  P_4536

  ITAP.905BY DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.542.854  dvn/ch  

  SL:


  P_4546

  ITAP.905BY DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.830.689  dvn/ch  

  SL:


  P_4526

  ITAP.905BY DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.538.608  dvn/ch  

  SL:


  P_4537

  ITAP.905BY DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.621.660  dvn/ch  

  SL:


  P_4548

  ITAP.905BY DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.844.843  dvn/ch  

  SL:


  P_4527

  ITAP.905BY DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.970.426  dvn/ch  

  SL:


  P_4538

  ITAP.905BY DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.063.880  dvn/ch  

  SL:


  P_4528

  ITAP.905BY DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.147.111  dvn/ch  

  SL:


  P_4539

  ITAP.905BY DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.254.877  dvn/ch  

  SL:


  P_4549

  ITAP.905BY DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.367.815  dvn/ch  

  SL:


  P_4529

  ITAP.905BY DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.920.897  dvn/ch  

  SL:


  P_4540

  ITAP.905BY DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.039.468  dvn/ch  

  SL:


  P_4550

  ITAP.905BY DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.695.603  dvn/ch  

  SL:


  P_4530

  ITAP.905BY DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.206.326  dvn/ch  

  SL:


  P_4541

  ITAP.905BY DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.340.415  dvn/ch  

  SL:


  P_4551

  ITAP.905BY DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    14.569.510  dvn/ch  

  SL:


  P_4552

  ITAP.905BY DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    15.994.143  dvn/ch  

  SL:


  P_4531

  ITAP.905BY DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.172.201  dvn/ch  

  SL:


  P_4542

  ITAP.905BY DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.327.843  dvn/ch  

  SL:


  P_4553

  ITAP.905BY DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    18.784.669  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login