Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (30)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (30)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.910 _
  Sanhaco_series: S_53
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4554     ITAP.910 DN25xDN15x 3       

     4.835.059  dvn/ch  

      
    P-4555     ITAP.910 DN25xDN15x 4       

     5.544.696  dvn/ch  

      
    P-4556     ITAP.910 DN25xDN15x 5       

     0  dvn/ch  

      
    P-4557     ITAP.910 DN25xDN15x 6       

     6.826.609  dvn/ch  

      
    P-4558     ITAP.910 DN25xDN15x 7       

     7.363.260  dvn/ch  

      
    P-4559     ITAP.910 DN25xDN15x 8       

     8.195.314  dvn/ch  

      
    P-4560     ITAP.910 DN25xDN15x 9       

     9.466.110  dvn/ch  

      
    P-4561     ITAP.910 DN25xDN15x 10       

     10.388.422  dvn/ch  

      
    P-4562     ITAP.910 DN25xDN15x 11       

     10.966.556  dvn/ch  

      
    P-4563     ITAP.910 DN25xDN15x 12       

     11.976.797  dvn/ch  

      
    P-4564     ITAP.910 DN25xDN15x 13       

     13.569.714  dvn/ch  

      
    P-4565     ITAP.910 DN25xDN20x 3       

     4.866.859  dvn/ch  

      
    P-4566     ITAP.910 DN25xDN20x 4       

     5.588.929  dvn/ch  

      
    P-4567     ITAP.910 DN25xDN20x 5       

     6.347.461  dvn/ch  

      
    P-4568     ITAP.910 DN25xDN20x6       

     6.895.768  dvn/ch  

      
    P-4569     ITAP.910 DN25xDN20x7       

     7.443.836  dvn/ch  

      
    P-4570     ITAP.910 DN25xDN20x8       

     8.291.192  dvn/ch  

      
    P-4571     ITAP.910 DN25xDN20x9       

     9.573.942  dvn/ch  

      
    P-4572     ITAP.910 DN25xDN20x10       

     10.512.872  dvn/ch  

      
    P-4573     ITAP.910 DN25xDN20x11       

     11.103.439  dvn/ch  

      
    P-4574     ITAP.910 DN25xDN20x12       

     12.131.671  dvn/ch  

      
    P-4579     ITAP.910 DN32xDN20x6       

     8.002.184  dvn/ch  

      
    P-4575     ITAP.910 DN25xDN20x13       

     13.749.395  dvn/ch  

      
    P-4576     ITAP.910 DN32xDN20x3       

     5.667.711  dvn/ch  

      
    P-4577     ITAP.910 DN32xDN20x4       

     6.501.140  dvn/ch  

      
    P-4578     ITAP.910 DN32xDN20x5       

     7.383.524  dvn/ch  

      
    P-4580     ITAP.910 DN32xDN20x7       

     8.630.290  dvn/ch  

      
    P-4581     ITAP.910 DN32xDN20x8       

     9.616.381  dvn/ch  

      
    P-4582     ITAP.910 DN32xDN20x9       

     10.983.712  dvn/ch  

      
    P-4583     ITAP.910 DN32xDN20x10       

     12.067.354  dvn/ch  

      
    P-4584     ITAP.910 DN32xDN20x11       

     12.751.289  dvn/ch  

      
    P-4585     ITAP.910 DN32xDN20x12       

     13.910.725  dvn/ch  

      
    P-4586     ITAP.910 DN32xDN20x13       

     16.368.333  dvn/ch  

      

  P_4554

  ITAP.910 DN25xDN15x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.835.059  dvn/ch  

  SL:


  P_4555

  ITAP.910 DN25xDN15x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.544.696  dvn/ch  

  SL:


  P_4556

  ITAP.910 DN25xDN15x 5  

  Nhăn hiệu: Taiwan
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_4557

  ITAP.910 DN25xDN15x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.826.609  dvn/ch  

  SL:


  P_4558

  ITAP.910 DN25xDN15x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.363.260  dvn/ch  

  SL:


  P_4559

  ITAP.910 DN25xDN15x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.195.314  dvn/ch  

  SL:


  P_4560

  ITAP.910 DN25xDN15x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.466.110  dvn/ch  

  SL:


  P_4561

  ITAP.910 DN25xDN15x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.388.422  dvn/ch  

  SL:


  P_4562

  ITAP.910 DN25xDN15x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.966.556  dvn/ch  

  SL:


  P_4563

  ITAP.910 DN25xDN15x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.976.797  dvn/ch  

  SL:


  P_4564

  ITAP.910 DN25xDN15x 13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.569.714  dvn/ch  

  SL:


  P_4565

  ITAP.910 DN25xDN20x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.866.859  dvn/ch  

  SL:


  P_4566

  ITAP.910 DN25xDN20x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.588.929  dvn/ch  

  SL:


  P_4567

  ITAP.910 DN25xDN20x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.347.461  dvn/ch  

  SL:


  P_4568

  ITAP.910 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.895.768  dvn/ch  

  SL:


  P_4569

  ITAP.910 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.443.836  dvn/ch  

  SL:


  P_4570

  ITAP.910 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.291.192  dvn/ch  

  SL:


  P_4571

  ITAP.910 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.573.942  dvn/ch  

  SL:


  P_4572

  ITAP.910 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.512.872  dvn/ch  

  SL:


  P_4573

  ITAP.910 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.103.439  dvn/ch  

  SL:


  P_4574

  ITAP.910 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.131.671  dvn/ch  

  SL:


  P_4579

  ITAP.910 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.002.184  dvn/ch  

  SL:


  P_4575

  ITAP.910 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.749.395  dvn/ch  

  SL:


  P_4576

  ITAP.910 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.667.711  dvn/ch  

  SL:


  P_4577

  ITAP.910 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.501.140  dvn/ch  

  SL:


  P_4578

  ITAP.910 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.383.524  dvn/ch  

  SL:


  P_4580

  ITAP.910 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.630.290  dvn/ch  

  SL:


  P_4581

  ITAP.910 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.616.381  dvn/ch  

  SL:


  P_4582

  ITAP.910 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.983.712  dvn/ch  

  SL:


  P_4583

  ITAP.910 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.067.354  dvn/ch  

  SL:


  P_4584

  ITAP.910 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.751.289  dvn/ch  

  SL:


  P_4585

  ITAP.910 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.910.725  dvn/ch  

  SL:


  P_4586

  ITAP.910 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.368.333  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login