Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.910 _
  Sanhaco_series: S_53
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4556     ITAP.910 DN25xDN15x 5       

     0  dvn/ch  

      
    P-4554     ITAP.910 DN25xDN15x 3       

     4.649.095  dvn/ch  

      
    P-4565     ITAP.910 DN25xDN20x 3       

     4.679.672  dvn/ch  

      
    P-4555     ITAP.910 DN25xDN15x 4       

     5.331.438  dvn/ch  

      
    P-4566     ITAP.910 DN25xDN20x 4       

     5.373.970  dvn/ch  

      
    P-4576     ITAP.910 DN32xDN20x3       

     5.449.722  dvn/ch  

      
    P-4567     ITAP.910 DN25xDN20x 5       

     6.103.328  dvn/ch  

      
    P-4577     ITAP.910 DN32xDN20x4       

     6.251.096  dvn/ch  

      
    P-4557     ITAP.910 DN25xDN15x 6       

     6.564.047  dvn/ch  

      
    P-4568     ITAP.910 DN25xDN20x6       

     6.630.546  dvn/ch  

      
    P-4558     ITAP.910 DN25xDN15x 7       

     7.080.058  dvn/ch  

      
    P-4578     ITAP.910 DN32xDN20x5       

     7.099.542  dvn/ch  

      
    P-4569     ITAP.910 DN25xDN20x7       

     7.157.534  dvn/ch  

      
    P-4579     ITAP.910 DN32xDN20x6       

     7.694.408  dvn/ch  

      
    P-4559     ITAP.910 DN25xDN15x 8       

     7.880.110  dvn/ch  

      
    P-4570     ITAP.910 DN25xDN20x8       

     7.972.300  dvn/ch  

      
    P-4580     ITAP.910 DN32xDN20x7       

     8.298.355  dvn/ch  

      
    P-4560     ITAP.910 DN25xDN15x 9       

     9.102.028  dvn/ch  

      
    P-4571     ITAP.910 DN25xDN20x9       

     9.205.713  dvn/ch  

      
    P-4581     ITAP.910 DN32xDN20x8       

     9.246.521  dvn/ch  

      
    P-4561     ITAP.910 DN25xDN15x 10       

     9.988.868  dvn/ch  

      
    P-4572     ITAP.910 DN25xDN20x10       

     10.108.531  dvn/ch  

      
    P-4562     ITAP.910 DN25xDN15x 11       

     10.544.766  dvn/ch  

      
    P-4582     ITAP.910 DN32xDN20x9       

     10.561.261  dvn/ch  

      
    P-4573     ITAP.910 DN25xDN20x11       

     10.676.384  dvn/ch  

      
    P-4563     ITAP.910 DN25xDN15x 12       

     11.516.151  dvn/ch  

      
    P-4583     ITAP.910 DN32xDN20x10       

     11.603.225  dvn/ch  

      
    P-4574     ITAP.910 DN25xDN20x12       

     11.665.069  dvn/ch  

      
    P-4584     ITAP.910 DN32xDN20x11       

     12.260.854  dvn/ch  

      
    P-4564     ITAP.910 DN25xDN15x 13       

     13.047.802  dvn/ch  

      
    P-4575     ITAP.910 DN25xDN20x13       

     13.220.572  dvn/ch  

      
    P-4585     ITAP.910 DN32xDN20x12       

     13.375.697  dvn/ch  

      
    P-4586     ITAP.910 DN32xDN20x13       

     15.738.782  dvn/ch  

      

  P_4556

  ITAP.910 DN25xDN15x 5  

  Nhăn hiệu: Taiwan
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_4554

  ITAP.910 DN25xDN15x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.649.095  dvn/ch  

  SL:


  P_4565

  ITAP.910 DN25xDN20x 3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.679.672  dvn/ch  

  SL:


  P_4555

  ITAP.910 DN25xDN15x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.331.438  dvn/ch  

  SL:


  P_4566

  ITAP.910 DN25xDN20x 4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.373.970  dvn/ch  

  SL:


  P_4576

  ITAP.910 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.449.722  dvn/ch  

  SL:


  P_4567

  ITAP.910 DN25xDN20x 5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.103.328  dvn/ch  

  SL:


  P_4577

  ITAP.910 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.251.096  dvn/ch  

  SL:


  P_4557

  ITAP.910 DN25xDN15x 6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.564.047  dvn/ch  

  SL:


  P_4568

  ITAP.910 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.630.546  dvn/ch  

  SL:


  P_4558

  ITAP.910 DN25xDN15x 7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.080.058  dvn/ch  

  SL:


  P_4578

  ITAP.910 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.099.542  dvn/ch  

  SL:


  P_4569

  ITAP.910 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.157.534  dvn/ch  

  SL:


  P_4579

  ITAP.910 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.694.408  dvn/ch  

  SL:


  P_4559

  ITAP.910 DN25xDN15x 8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.880.110  dvn/ch  

  SL:


  P_4570

  ITAP.910 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.972.300  dvn/ch  

  SL:


  P_4580

  ITAP.910 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.298.355  dvn/ch  

  SL:


  P_4560

  ITAP.910 DN25xDN15x 9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.102.028  dvn/ch  

  SL:


  P_4571

  ITAP.910 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.205.713  dvn/ch  

  SL:


  P_4581

  ITAP.910 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.246.521  dvn/ch  

  SL:


  P_4561

  ITAP.910 DN25xDN15x 10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.988.868  dvn/ch  

  SL:


  P_4572

  ITAP.910 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.108.531  dvn/ch  

  SL:


  P_4562

  ITAP.910 DN25xDN15x 11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.544.766  dvn/ch  

  SL:


  P_4582

  ITAP.910 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.561.261  dvn/ch  

  SL:


  P_4573

  ITAP.910 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.676.384  dvn/ch  

  SL:


  P_4563

  ITAP.910 DN25xDN15x 12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.516.151  dvn/ch  

  SL:


  P_4583

  ITAP.910 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.603.225  dvn/ch  

  SL:


  P_4574

  ITAP.910 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.665.069  dvn/ch  

  SL:


  P_4584

  ITAP.910 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.260.854  dvn/ch  

  SL:


  P_4564

  ITAP.910 DN25xDN15x 13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.047.802  dvn/ch  

  SL:


  P_4575

  ITAP.910 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.220.572  dvn/ch  

  SL:


  P_4585

  ITAP.910 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.375.697  dvn/ch  

  SL:


  P_4586

  ITAP.910 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    15.738.782  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login