Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.910BY _
  Sanhaco_series: S_54
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4587     ITAP.910BY DN25xDN15x3       

     4.816.290  dvn/ch  

      
    P-4588     ITAP.910BY DN25xDN15x4       

     5.525.150  dvn/ch  

      
    P-4589     ITAP.910BY DN25xDN15x5       

     6.269.456  dvn/ch  

      
    P-4590     ITAP.910BY DN25xDN15x6       

     6.806.226  dvn/ch  

      
    P-4591     ITAP.910BY DN25xDN15x7       

     7.342.877  dvn/ch  

      
    P-4592     ITAP.910BY DN25xDN15x8       

     8.174.095  dvn/ch  

      
    P-4593     ITAP.910BY DN25xDN15x9       

     9.444.890  dvn/ch  

      
    P-4594     ITAP.910BY DN25xDN15x10       

     10.366.425  dvn/ch  

      
    P-4595     ITAP.910BY DN25xDN15x11       

     0  dvn/ch  

      
    P-4596     ITAP.910BY DN25xDN15x12       

     11.895.026  dvn/ch  

      
    P-4597     ITAP.910BY DN25xDN15x13       

     13.545.267  dvn/ch  

      
    P-4598     ITAP.910BY DN25xDN20x3       

     4.848.150  dvn/ch  

      
    P-4599     ITAP.910BY DN25xDN20x4       

     5.569.383  dvn/ch  

      
    P-4600     ITAP.910BY DN25xDN20x5       

     6.327.138  dvn/ch  

      
    P-4601     ITAP.910BY DN25xDN20x6       

     6.875.445  dvn/ch  

      
    P-4602     ITAP.910BY DN25xDN20x7       

     7.423.512  dvn/ch  

      
    P-4603     ITAP.910BY DN25xDN20x8       

     8.269.972  dvn/ch  

      
    P-4604     ITAP.910BY DN25xDN20x9       

     9.552.782  dvn/ch  

      
    P-4605     ITAP.910BY DN25xDN20x10       

     10.490.875  dvn/ch  

      
    P-4606     ITAP.910BY DN25xDN20x11       

     11.081.442  dvn/ch  

      
    P-4607     ITAP.910BY DN25xDN20x12       

     12.108.897  dvn/ch  

      
    P-4608     ITAP.910BY DN25xDN20x13       

     13.724.947  dvn/ch  

      
    P-4609     ITAP.910BY DN32xDN20x3       

     5.605.128  dvn/ch  

      
    P-4610     ITAP.910BY DN32xDN20x4       

     6.435.867  dvn/ch  

      
    P-4611     ITAP.910BY DN32xDN20x5       

     7.315.501  dvn/ch  

      
    P-4612     ITAP.910BY DN32xDN20x6       

     7.934.162  dvn/ch  

      
    P-4613     ITAP.910BY DN32xDN20x7       

     8.562.267  dvn/ch  

      
    P-4614     ITAP.910BY DN32xDN20x8       

     9.545.728  dvn/ch  

      
    P-4615     ITAP.910BY DN32xDN20x9       

     10.912.939  dvn/ch  

      
    P-4616     ITAP.910BY DN32xDN20x10       

     11.993.892  dvn/ch  

      
    P-4617     ITAP.910BY DN32xDN20x11       

     12.677.886  dvn/ch  

      
    P-4618     ITAP.910BY DN32xDN20x12       

     13.834.513  dvn/ch  

      
    P-4619     ITAP.910BY DN32xDN20x13       

     16.286.741  dvn/ch  

      

  P_4587

  ITAP.910BY DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.816.290  dvn/ch  

  SL:


  P_4588

  ITAP.910BY DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.525.150  dvn/ch  

  SL:


  P_4589

  ITAP.910BY DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.269.456  dvn/ch  

  SL:


  P_4590

  ITAP.910BY DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.806.226  dvn/ch  

  SL:


  P_4591

  ITAP.910BY DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.342.877  dvn/ch  

  SL:


  P_4592

  ITAP.910BY DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.174.095  dvn/ch  

  SL:


  P_4593

  ITAP.910BY DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.444.890  dvn/ch  

  SL:


  P_4594

  ITAP.910BY DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.366.425  dvn/ch  

  SL:


  P_4595

  ITAP.910BY DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: 3
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_4596

  ITAP.910BY DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.895.026  dvn/ch  

  SL:


  P_4597

  ITAP.910BY DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.545.267  dvn/ch  

  SL:


  P_4598

  ITAP.910BY DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.848.150  dvn/ch  

  SL:


  P_4599

  ITAP.910BY DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.569.383  dvn/ch  

  SL:


  P_4600

  ITAP.910BY DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.327.138  dvn/ch  

  SL:


  P_4601

  ITAP.910BY DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.875.445  dvn/ch  

  SL:


  P_4602

  ITAP.910BY DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.423.512  dvn/ch  

  SL:


  P_4603

  ITAP.910BY DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.269.972  dvn/ch  

  SL:


  P_4604

  ITAP.910BY DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.552.782  dvn/ch  

  SL:


  P_4605

  ITAP.910BY DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.490.875  dvn/ch  

  SL:


  P_4606

  ITAP.910BY DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.081.442  dvn/ch  

  SL:


  P_4607

  ITAP.910BY DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.108.897  dvn/ch  

  SL:


  P_4608

  ITAP.910BY DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.724.947  dvn/ch  

  SL:


  P_4609

  ITAP.910BY DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.605.128  dvn/ch  

  SL:


  P_4610

  ITAP.910BY DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.435.867  dvn/ch  

  SL:


  P_4611

  ITAP.910BY DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.315.501  dvn/ch  

  SL:


  P_4612

  ITAP.910BY DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.934.162  dvn/ch  

  SL:


  P_4613

  ITAP.910BY DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.562.267  dvn/ch  

  SL:


  P_4614

  ITAP.910BY DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.545.728  dvn/ch  

  SL:


  P_4615

  ITAP.910BY DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.912.939  dvn/ch  

  SL:


  P_4616

  ITAP.910BY DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.993.892  dvn/ch  

  SL:


  P_4617

  ITAP.910BY DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.677.886  dvn/ch  

  SL:


  P_4618

  ITAP.910BY DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.834.513  dvn/ch  

  SL:


  P_4619

  ITAP.910BY DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    16.286.741  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login