Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.910BY _
  Sanhaco_series: S_54
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4595     ITAP.910BY DN25xDN15x11       

     0  dvn/ch  

      
    P-4587     ITAP.910BY DN25xDN15x3       

     4.631.048  dvn/ch  

      
    P-4598     ITAP.910BY DN25xDN20x3       

     4.661.682  dvn/ch  

      
    P-4588     ITAP.910BY DN25xDN15x4       

     5.312.644  dvn/ch  

      
    P-4599     ITAP.910BY DN25xDN20x4       

     5.355.176  dvn/ch  

      
    P-4609     ITAP.910BY DN32xDN20x3       

     5.389.546  dvn/ch  

      
    P-4589     ITAP.910BY DN25xDN15x5       

     6.028.323  dvn/ch  

      
    P-4600     ITAP.910BY DN25xDN20x5       

     6.083.786  dvn/ch  

      
    P-4610     ITAP.910BY DN32xDN20x4       

     6.188.333  dvn/ch  

      
    P-4590     ITAP.910BY DN25xDN15x6       

     6.544.448  dvn/ch  

      
    P-4601     ITAP.910BY DN25xDN20x6       

     6.611.004  dvn/ch  

      
    P-4611     ITAP.910BY DN32xDN20x5       

     7.034.135  dvn/ch  

      
    P-4591     ITAP.910BY DN25xDN15x7       

     7.060.459  dvn/ch  

      
    P-4602     ITAP.910BY DN25xDN20x7       

     7.137.993  dvn/ch  

      
    P-4612     ITAP.910BY DN32xDN20x6       

     7.629.002  dvn/ch  

      
    P-4592     ITAP.910BY DN25xDN15x8       

     7.859.706  dvn/ch  

      
    P-4603     ITAP.910BY DN25xDN20x8       

     7.951.896  dvn/ch  

      
    P-4613     ITAP.910BY DN32xDN20x7       

     8.232.949  dvn/ch  

      
    P-4593     ITAP.910BY DN25xDN15x9       

     9.081.625  dvn/ch  

      
    P-4614     ITAP.910BY DN32xDN20x8       

     9.178.585  dvn/ch  

      
    P-4604     ITAP.910BY DN25xDN20x9       

     9.185.367  dvn/ch  

      
    P-4594     ITAP.910BY DN25xDN15x10       

     9.967.717  dvn/ch  

      
    P-4605     ITAP.910BY DN25xDN20x10       

     10.087.380  dvn/ch  

      
    P-4615     ITAP.910BY DN32xDN20x9       

     10.493.211  dvn/ch  

      
    P-4606     ITAP.910BY DN25xDN20x11       

     10.655.233  dvn/ch  

      
    P-4596     ITAP.910BY DN25xDN15x12       

     11.437.525  dvn/ch  

      
    P-4616     ITAP.910BY DN32xDN20x10       

     11.532.589  dvn/ch  

      
    P-4607     ITAP.910BY DN25xDN20x12       

     11.643.171  dvn/ch  

      
    P-4617     ITAP.910BY DN32xDN20x11       

     12.190.275  dvn/ch  

      
    P-4597     ITAP.910BY DN25xDN15x13       

     13.024.295  dvn/ch  

      
    P-4608     ITAP.910BY DN25xDN20x13       

     13.197.065  dvn/ch  

      
    P-4618     ITAP.910BY DN32xDN20x12       

     13.302.416  dvn/ch  

      
    P-4619     ITAP.910BY DN32xDN20x13       

     15.660.328  dvn/ch  

      

  P_4595

  ITAP.910BY DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: 3
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    0  dvn/ch  

  SL:


  P_4587

  ITAP.910BY DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.631.048  dvn/ch  

  SL:


  P_4598

  ITAP.910BY DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.661.682  dvn/ch  

  SL:


  P_4588

  ITAP.910BY DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.312.644  dvn/ch  

  SL:


  P_4599

  ITAP.910BY DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.355.176  dvn/ch  

  SL:


  P_4609

  ITAP.910BY DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.389.546  dvn/ch  

  SL:


  P_4589

  ITAP.910BY DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.028.323  dvn/ch  

  SL:


  P_4600

  ITAP.910BY DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.083.786  dvn/ch  

  SL:


  P_4610

  ITAP.910BY DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.188.333  dvn/ch  

  SL:


  P_4590

  ITAP.910BY DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.544.448  dvn/ch  

  SL:


  P_4601

  ITAP.910BY DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.611.004  dvn/ch  

  SL:


  P_4611

  ITAP.910BY DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.034.135  dvn/ch  

  SL:


  P_4591

  ITAP.910BY DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.060.459  dvn/ch  

  SL:


  P_4602

  ITAP.910BY DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.137.993  dvn/ch  

  SL:


  P_4612

  ITAP.910BY DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.629.002  dvn/ch  

  SL:


  P_4592

  ITAP.910BY DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.859.706  dvn/ch  

  SL:


  P_4603

  ITAP.910BY DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.951.896  dvn/ch  

  SL:


  P_4613

  ITAP.910BY DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.232.949  dvn/ch  

  SL:


  P_4593

  ITAP.910BY DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.081.625  dvn/ch  

  SL:


  P_4614

  ITAP.910BY DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.178.585  dvn/ch  

  SL:


  P_4604

  ITAP.910BY DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.185.367  dvn/ch  

  SL:


  P_4594

  ITAP.910BY DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.967.717  dvn/ch  

  SL:


  P_4605

  ITAP.910BY DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.087.380  dvn/ch  

  SL:


  P_4615

  ITAP.910BY DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.493.211  dvn/ch  

  SL:


  P_4606

  ITAP.910BY DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.655.233  dvn/ch  

  SL:


  P_4596

  ITAP.910BY DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.437.525  dvn/ch  

  SL:


  P_4616

  ITAP.910BY DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.532.589  dvn/ch  

  SL:


  P_4607

  ITAP.910BY DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.643.171  dvn/ch  

  SL:


  P_4617

  ITAP.910BY DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.190.275  dvn/ch  

  SL:


  P_4597

  ITAP.910BY DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.024.295  dvn/ch  

  SL:


  P_4608

  ITAP.910BY DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.197.065  dvn/ch  

  SL:


  P_4618

  ITAP.910BY DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.302.416  dvn/ch  

  SL:


  P_4619

  ITAP.910BY DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    15.660.328  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login