Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.915 _
  Sanhaco_series: S_55
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4620     ITAP.915 DN25xDN15x3       

     3.059.472  dvn/ch  

      
    P-4621     ITAP.915 DN25xDN15x4       

     3.941.079  dvn/ch  

      
    P-4622     ITAP.915 DN25xDN15x4       

     4.874.570  dvn/ch  

      
    P-4623     ITAP.915 DN25xDN15x6       

     5.887.201  dvn/ch  

      
    P-4624     ITAP.915 DN25xDN15x7       

     6.963.372  dvn/ch  

      
    P-4625     ITAP.915 DN25xDN15x8       

     7.806.365  dvn/ch  

      
    P-4626     ITAP.915 DN25xDN15x9       

     8.883.134  dvn/ch  

      
    P-4627     ITAP.915 DN25xDN15x10       

     9.726.126  dvn/ch  

      
    P-4628     ITAP.915 DN25xDN15x11       

     10.590.518  dvn/ch  

      
    P-4629     ITAP.915 DN25xDN15x12       

     11.855.217  dvn/ch  

      
    P-4630     ITAP.915 DN25xDN15x13       

     13.700.739  dvn/ch  

      
    P-4631     ITAP.915 DN25xDN20x3       

     3.090.615  dvn/ch  

      
    P-4632     ITAP.915 DN25xDN20x4       

     3.984.236  dvn/ch  

      
    P-4633     ITAP.915 DN25xDN20x5       

     4.930.578  dvn/ch  

      
    P-4634     ITAP.915 DN25xDN20x6       

     5.956.957  dvn/ch  

      
    P-4635     ITAP.915 DN25xDN20x7       

     7.047.594  dvn/ch  

      
    P-4636     ITAP.915 DN25xDN20x8       

     7.902.721  dvn/ch  

      
    P-4637     ITAP.915 DN25xDN20x9       

     8.991.444  dvn/ch  

      
    P-4638     ITAP.915 DN25xDN20x10       

     9.846.511  dvn/ch  

      
    P-4639     ITAP.915 DN25xDN20x11       

     10.722.977  dvn/ch  

      
    P-4640     ITAP.915 DN25xDN20x12       

     12.004.652  dvn/ch  

      
    P-4641     ITAP.915 DN25xDN20x13       

     13.873.426  dvn/ch  

      
    P-4642     ITAP.915 DN32xDN20x3       

     3.378.546  dvn/ch  

      
    P-4643     ITAP.915 DN32xDN20x4       

     4.366.252  dvn/ch  

      
    P-4644     ITAP.915 DN32xDN20x5       

     5.419.589  dvn/ch  

      
    P-4645     ITAP.915 DN32xDN20x6       

     6.542.384  dvn/ch  

      
    P-4646     ITAP.915 DN32xDN20x7       

     7.746.232  dvn/ch  

      
    P-4647     ITAP.915 DN32xDN20x8       

     8.702.796  dvn/ch  

      
    P-4648     ITAP.915 DN32xDN20x9       

     9.885.185  dvn/ch  

      
    P-4649     ITAP.915 DN32xDN20x10       

     10.837.026  dvn/ch  

      
    P-4650     ITAP.915 DN32xDN20x11       

     11.813.195  dvn/ch  

      
    P-4651     ITAP.915 DN32xDN20x12       

     13.207.185  dvn/ch  

      
    P-4652     ITAP.915 DN32xDN20x13       

     15.915.903  dvn/ch  

      

  P_4620

  ITAP.915 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.059.472  dvn/ch  

  SL:


  P_4621

  ITAP.915 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.941.079  dvn/ch  

  SL:


  P_4622

  ITAP.915 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.874.570  dvn/ch  

  SL:


  P_4623

  ITAP.915 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.887.201  dvn/ch  

  SL:


  P_4624

  ITAP.915 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.963.372  dvn/ch  

  SL:


  P_4625

  ITAP.915 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.806.365  dvn/ch  

  SL:


  P_4626

  ITAP.915 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.883.134  dvn/ch  

  SL:


  P_4627

  ITAP.915 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.726.126  dvn/ch  

  SL:


  P_4628

  ITAP.915 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.590.518  dvn/ch  

  SL:


  P_4629

  ITAP.915 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.855.217  dvn/ch  

  SL:


  P_4630

  ITAP.915 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.700.739  dvn/ch  

  SL:


  P_4631

  ITAP.915 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.090.615  dvn/ch  

  SL:


  P_4632

  ITAP.915 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.984.236  dvn/ch  

  SL:


  P_4633

  ITAP.915 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.930.578  dvn/ch  

  SL:


  P_4634

  ITAP.915 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.956.957  dvn/ch  

  SL:


  P_4635

  ITAP.915 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.047.594  dvn/ch  

  SL:


  P_4636

  ITAP.915 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.902.721  dvn/ch  

  SL:


  P_4637

  ITAP.915 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.991.444  dvn/ch  

  SL:


  P_4638

  ITAP.915 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.846.511  dvn/ch  

  SL:


  P_4639

  ITAP.915 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.722.977  dvn/ch  

  SL:


  P_4640

  ITAP.915 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.004.652  dvn/ch  

  SL:


  P_4641

  ITAP.915 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.873.426  dvn/ch  

  SL:


  P_4642

  ITAP.915 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.378.546  dvn/ch  

  SL:


  P_4643

  ITAP.915 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.366.252  dvn/ch  

  SL:


  P_4644

  ITAP.915 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.419.589  dvn/ch  

  SL:


  P_4645

  ITAP.915 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.542.384  dvn/ch  

  SL:


  P_4646

  ITAP.915 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.746.232  dvn/ch  

  SL:


  P_4647

  ITAP.915 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.702.796  dvn/ch  

  SL:


  P_4648

  ITAP.915 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.885.185  dvn/ch  

  SL:


  P_4649

  ITAP.915 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.837.026  dvn/ch  

  SL:


  P_4650

  ITAP.915 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    11.813.195  dvn/ch  

  SL:


  P_4651

  ITAP.915 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    13.207.185  dvn/ch  

  SL:


  P_4652

  ITAP.915 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    15.915.903  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login