Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.920 _
  Sanhaco_series: S_56
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4684     ITAP.920 DN32xDN20x12       

     9.867.552  dvn/ch  

      
    P-4662     ITAP.920 DN25xDN15x3       

     2.235.428  dvn/ch  

      
    P-4681     ITAP.920 DN32xDN20x9       

     7.444.792  dvn/ch  

      
    P-4682     ITAP.920 DN32xDN20x10       

     8.130.519  dvn/ch  

      
    P-4683     ITAP.920 DN32xDN20x11       

     8.839.678  dvn/ch  

      
    P-4685     ITAP.920 DN32xDN20x13       

     12.060.899  dvn/ch  

      
    P-4830     ITAP.920 DN25xDN15x4       

     2.832.032  dvn/ch  

      
    P-4831     ITAP.920 DN25xDN15x5       

     3.602.758  dvn/ch  

      
    P-4832     ITAP.920 DN25xDN15x6       

     4.317.058  dvn/ch  

      
    P-4833     ITAP.920 DN25xDN15x7       

     5.077.861  dvn/ch  

      
    P-4834     ITAP.920 DN25xDN15x8       

     5.656.832  dvn/ch  

      
    P-4835     ITAP.920 DN25xDN15x9       

     6.461.390  dvn/ch  

      
    P-4836     ITAP.920 DN25xDN15x10       

     7.040.241  dvn/ch  

      
    P-4837     ITAP.920 DN25xDN15x11       

     7.639.834  dvn/ch  

      
    P-4838     ITAP.920 DN25xDN15x12       

     8.538.776  dvn/ch  

      
    P-4839     ITAP.920 DN25xDN15x13       

     9.889.608  dvn/ch  

      
    P-4840     ITAP.920 DN25xDN20x3       

     2.267.228  dvn/ch  

      
    P-4841     ITAP.920 DN25xDN20x4       

     2.876.265  dvn/ch  

      
    P-4842     ITAP.920 DN25xDN20x5       

     3.662.652  dvn/ch  

      
    P-4843     ITAP.920 DN25xDN20x6       

     4.391.656  dvn/ch  

      
    P-4844     ITAP.920 DN25xDN20x7       

     5.168.239  dvn/ch  

      
    P-4845     ITAP.920 DN25xDN20x8       

     5.760.062  dvn/ch  

      
    P-4846     ITAP.920 DN25xDN20x9       

     6.577.471  dvn/ch  

      
    P-4847     ITAP.920 DN25xDN20x10       

     7.169.294  dvn/ch  

      
    P-4848     ITAP.920 DN25xDN20x11       

     7.781.798  dvn/ch  

      
    P-4849     ITAP.920 DN25xDN20x12       

     8.699.149  dvn/ch  

      
    P-4850     ITAP.920 DN25xDN20x13       

     10.075.326  dvn/ch  

      
    P-4851     ITAP.920 DN32xDN20x3       

     2.533.401  dvn/ch  

      
    P-4852     ITAP.920 DN32xDN20x4       

     3.230.546  dvn/ch  

      
    P-4853     ITAP.920 DN32xDN20x5       

     4.135.763  dvn/ch  

      
    P-4854     ITAP.920 DN32xDN20x56       

     4.959.030  dvn/ch  

      
    P-4855     ITAP.920 DN32xDN20x7       

     5.846.136  dvn/ch  

      
    P-4856     ITAP.920 DN32xDN20x8       

     6.536.406  dvn/ch  

      

  P_4684

  ITAP.920 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.867.552  dvn/ch  

  SL:


  P_4662

  ITAP.920 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.235.428  dvn/ch  

  SL:


  P_4681

  ITAP.920 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.444.792  dvn/ch  

  SL:


  P_4682

  ITAP.920 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.130.519  dvn/ch  

  SL:


  P_4683

  ITAP.920 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.839.678  dvn/ch  

  SL:


  P_4685

  ITAP.920 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    12.060.899  dvn/ch  

  SL:


  P_4830

  ITAP.920 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.832.032  dvn/ch  

  SL:


  P_4831

  ITAP.920 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.602.758  dvn/ch  

  SL:


  P_4832

  ITAP.920 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.317.058  dvn/ch  

  SL:


  P_4833

  ITAP.920 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.077.861  dvn/ch  

  SL:


  P_4834

  ITAP.920 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.656.832  dvn/ch  

  SL:


  P_4835

  ITAP.920 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.461.390  dvn/ch  

  SL:


  P_4836

  ITAP.920 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.040.241  dvn/ch  

  SL:


  P_4837

  ITAP.920 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.639.834  dvn/ch  

  SL:


  P_4838

  ITAP.920 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.538.776  dvn/ch  

  SL:


  P_4839

  ITAP.920 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    9.889.608  dvn/ch  

  SL:


  P_4840

  ITAP.920 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.267.228  dvn/ch  

  SL:


  P_4841

  ITAP.920 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.876.265  dvn/ch  

  SL:


  P_4842

  ITAP.920 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.662.652  dvn/ch  

  SL:


  P_4843

  ITAP.920 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.391.656  dvn/ch  

  SL:


  P_4844

  ITAP.920 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.168.239  dvn/ch  

  SL:


  P_4845

  ITAP.920 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.760.062  dvn/ch  

  SL:


  P_4846

  ITAP.920 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.577.471  dvn/ch  

  SL:


  P_4847

  ITAP.920 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.169.294  dvn/ch  

  SL:


  P_4848

  ITAP.920 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.781.798  dvn/ch  

  SL:


  P_4849

  ITAP.920 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.699.149  dvn/ch  

  SL:


  P_4850

  ITAP.920 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    10.075.326  dvn/ch  

  SL:


  P_4851

  ITAP.920 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.533.401  dvn/ch  

  SL:


  P_4852

  ITAP.920 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.230.546  dvn/ch  

  SL:


  P_4853

  ITAP.920 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.135.763  dvn/ch  

  SL:


  P_4854

  ITAP.920 DN32xDN20x56  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.959.030  dvn/ch  

  SL:


  P_4855

  ITAP.920 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.846.136  dvn/ch  

  SL:


  P_4856

  ITAP.920 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.536.406  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login