Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.925 _
  Sanhaco_series: S_58
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4698     ITAP.925 DN25xDN15x3       

     800.454  dvn/ch  

      
    P-4709     ITAP.925 DN25xDN20x3       

     817.122  dvn/ch  

      
    P-4720     ITAP.925 DN32xDN20x3       

     935.693  dvn/ch  

      
    P-4699     ITAP.925 DN25xDN15x4       

     1.042.539  dvn/ch  

      
    P-4710     ITAP.925 DN25xDN20x4       

     1.065.587  dvn/ch  

      
    P-4721     ITAP.925 DN32xDN20x4       

     1.228.816  dvn/ch  

      
    P-4700     ITAP.925 DN25xDN15x5       

     1.293.590  dvn/ch  

      
    P-4711     ITAP.925 DN25xDN20x5       

     1.323.534  dvn/ch  

      
    P-4722     ITAP.925 DN32xDN20x5       

     1.537.571  dvn/ch  

      
    P-4701     ITAP.925 DN25xDN15x6       

     1.566.481  dvn/ch  

      
    P-4712     ITAP.925 DN25xDN20x6       

     1.603.725  dvn/ch  

      
    P-4702     ITAP.925 DN25xDN15x7       

     1.798.278  dvn/ch  

      
    P-4713     ITAP.925 DN25xDN20x7       

     1.841.671  dvn/ch  

      
    P-4723     ITAP.925 DN32xDN20x6       

     1.863.627  dvn/ch  

      
    P-4703     ITAP.925 DN25xDN15x8       

     2.020.131  dvn/ch  

      
    P-4714     ITAP.925 DN25xDN20x8       

     2.069.790  dvn/ch  

      
    P-4724     ITAP.925 DN32xDN20x7       

     2.150.657  dvn/ch  

      
    P-4704     ITAP.925 DN25xDN15x9       

     2.395.041  dvn/ch  

      
    P-4725     ITAP.925 DN32xDN20x8       

     2.425.560  dvn/ch  

      
    P-4715     ITAP.925 DN25xDN20x9       

     2.452.803  dvn/ch  

      
    P-4705     ITAP.925 DN25xDN15x10       

     2.624.596  dvn/ch  

      
    P-4716     ITAP.925 DN25xDN20x10       

     2.688.221  dvn/ch  

      
    P-4726     ITAP.925 DN32xDN20x9       

     2.867.485  dvn/ch  

      
    P-4706     ITAP.925 DN25xDN15x11       

     2.962.951  dvn/ch  

      
    P-4717     ITAP.925 DN25xDN20x11       

     3.036.059  dvn/ch  

      
    P-4727     ITAP.925 DN32xDN20x10       

     3.149.687  dvn/ch  

      
    P-4707     ITAP.925 DN25xDN15x12       

     3.318.089  dvn/ch  

      
    P-4718     ITAP.925 DN25xDN20x12       

     3.400.508  dvn/ch  

      
    P-4728     ITAP.925 DN32xDN20x11       

     3.563.220  dvn/ch  

      
    P-4708     ITAP.925 DN25xDN15x13       

     3.748.577  dvn/ch  

      
    P-4719     ITAP.925 DN25xDN20x13       

     3.840.767  dvn/ch  

      
    P-4729     ITAP.925 DN32xDN20x12       

     3.982.673  dvn/ch  

      
    P-4730     ITAP.925 DN32xDN20x13       

     4.800.025  dvn/ch  

      

  P_4698

  ITAP.925 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    800.454  dvn/ch  

  SL:


  P_4709

  ITAP.925 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    817.122  dvn/ch  

  SL:


  P_4720

  ITAP.925 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    935.693  dvn/ch  

  SL:


  P_4699

  ITAP.925 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.042.539  dvn/ch  

  SL:


  P_4710

  ITAP.925 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.065.587  dvn/ch  

  SL:


  P_4721

  ITAP.925 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.228.816  dvn/ch  

  SL:


  P_4700

  ITAP.925 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.293.590  dvn/ch  

  SL:


  P_4711

  ITAP.925 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.323.534  dvn/ch  

  SL:


  P_4722

  ITAP.925 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.537.571  dvn/ch  

  SL:


  P_4701

  ITAP.925 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.566.481  dvn/ch  

  SL:


  P_4712

  ITAP.925 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.603.725  dvn/ch  

  SL:


  P_4702

  ITAP.925 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.798.278  dvn/ch  

  SL:


  P_4713

  ITAP.925 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.841.671  dvn/ch  

  SL:


  P_4723

  ITAP.925 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.863.627  dvn/ch  

  SL:


  P_4703

  ITAP.925 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.020.131  dvn/ch  

  SL:


  P_4714

  ITAP.925 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.069.790  dvn/ch  

  SL:


  P_4724

  ITAP.925 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.150.657  dvn/ch  

  SL:


  P_4704

  ITAP.925 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.395.041  dvn/ch  

  SL:


  P_4725

  ITAP.925 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.425.560  dvn/ch  

  SL:


  P_4715

  ITAP.925 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.452.803  dvn/ch  

  SL:


  P_4705

  ITAP.925 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.624.596  dvn/ch  

  SL:


  P_4716

  ITAP.925 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.688.221  dvn/ch  

  SL:


  P_4726

  ITAP.925 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.867.485  dvn/ch  

  SL:


  P_4706

  ITAP.925 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.962.951  dvn/ch  

  SL:


  P_4717

  ITAP.925 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.036.059  dvn/ch  

  SL:


  P_4727

  ITAP.925 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.149.687  dvn/ch  

  SL:


  P_4707

  ITAP.925 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.318.089  dvn/ch  

  SL:


  P_4718

  ITAP.925 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.400.508  dvn/ch  

  SL:


  P_4728

  ITAP.925 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.563.220  dvn/ch  

  SL:


  P_4708

  ITAP.925 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.748.577  dvn/ch  

  SL:


  P_4719

  ITAP.925 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.840.767  dvn/ch  

  SL:


  P_4729

  ITAP.925 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.982.673  dvn/ch  

  SL:


  P_4730

  ITAP.925 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.800.025  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login