Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.925 _
  Sanhaco_series: S_58
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4698     ITAP.925 DN25xDN15x3       

     832.472  dvn/ch  

      
    P-4699     ITAP.925 DN25xDN15x4       

     1.084.241  dvn/ch  

      
    P-4700     ITAP.925 DN25xDN15x5       

     1.345.333  dvn/ch  

      
    P-4701     ITAP.925 DN25xDN15x6       

     1.629.140  dvn/ch  

      
    P-4702     ITAP.925 DN25xDN15x7       

     1.870.209  dvn/ch  

      
    P-4703     ITAP.925 DN25xDN15x8       

     2.100.937  dvn/ch  

      
    P-4704     ITAP.925 DN25xDN15x9       

     2.490.842  dvn/ch  

      
    P-4705     ITAP.925 DN25xDN15x10       

     2.729.580  dvn/ch  

      
    P-4706     ITAP.925 DN25xDN15x11       

     3.081.469  dvn/ch  

      
    P-4707     ITAP.925 DN25xDN15x12       

     3.450.813  dvn/ch  

      
    P-4708     ITAP.925 DN25xDN15x13       

     3.898.520  dvn/ch  

      
    P-4709     ITAP.925 DN25xDN20x3       

     849.807  dvn/ch  

      
    P-4710     ITAP.925 DN25xDN20x4       

     1.108.210  dvn/ch  

      
    P-4711     ITAP.925 DN25xDN20x5       

     1.376.476  dvn/ch  

      
    P-4712     ITAP.925 DN25xDN20x6       

     1.667.874  dvn/ch  

      
    P-4713     ITAP.925 DN25xDN20x7       

     1.915.338  dvn/ch  

      
    P-4714     ITAP.925 DN25xDN20x8       

     2.152.581  dvn/ch  

      
    P-4716     ITAP.925 DN25xDN20x10       

     2.795.750  dvn/ch  

      
    P-4717     ITAP.925 DN25xDN20x11       

     3.157.502  dvn/ch  

      
    P-4718     ITAP.925 DN25xDN20x12       

     3.536.529  dvn/ch  

      
    P-4719     ITAP.925 DN25xDN20x13       

     3.994.398  dvn/ch  

      
    P-4720     ITAP.925 DN32xDN20x3       

     973.121  dvn/ch  

      
    P-4721     ITAP.925 DN32xDN20x4       

     1.277.968  dvn/ch  

      
    P-4722     ITAP.925 DN32xDN20x5       

     1.599.074  dvn/ch  

      
    P-4723     ITAP.925 DN32xDN20x6       

     1.938.172  dvn/ch  

      
    P-4724     ITAP.925 DN32xDN20x7       

     2.236.683  dvn/ch  

      
    P-4725     ITAP.925 DN32xDN20x8       

     2.522.582  dvn/ch  

      
    P-4726     ITAP.925 DN32xDN20x9       

     2.982.185  dvn/ch  

      
    P-4727     ITAP.925 DN32xDN20x10       

     3.275.675  dvn/ch  

      
    P-4728     ITAP.925 DN32xDN20x11       

     3.705.749  dvn/ch  

      
    P-4729     ITAP.925 DN32xDN20x12       

     4.141.980  dvn/ch  

      
    P-4730     ITAP.925 DN32xDN20x13       

     4.992.026  dvn/ch  

      
    P-4715     ITAP.925 DN25xDN20x9       

     2.550.915  dvn/ch  

      

  P_4698

  ITAP.925 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    832.472  dvn/ch  

  SL:


  P_4699

  ITAP.925 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.084.241  dvn/ch  

  SL:


  P_4700

  ITAP.925 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.345.333  dvn/ch  

  SL:


  P_4701

  ITAP.925 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.629.140  dvn/ch  

  SL:


  P_4702

  ITAP.925 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.870.209  dvn/ch  

  SL:


  P_4703

  ITAP.925 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.100.937  dvn/ch  

  SL:


  P_4704

  ITAP.925 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.490.842  dvn/ch  

  SL:


  P_4705

  ITAP.925 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.729.580  dvn/ch  

  SL:


  P_4706

  ITAP.925 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.081.469  dvn/ch  

  SL:


  P_4707

  ITAP.925 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.450.813  dvn/ch  

  SL:


  P_4708

  ITAP.925 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.898.520  dvn/ch  

  SL:


  P_4709

  ITAP.925 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    849.807  dvn/ch  

  SL:


  P_4710

  ITAP.925 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.108.210  dvn/ch  

  SL:


  P_4711

  ITAP.925 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.376.476  dvn/ch  

  SL:


  P_4712

  ITAP.925 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.667.874  dvn/ch  

  SL:


  P_4713

  ITAP.925 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.915.338  dvn/ch  

  SL:


  P_4714

  ITAP.925 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.152.581  dvn/ch  

  SL:


  P_4716

  ITAP.925 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.795.750  dvn/ch  

  SL:


  P_4717

  ITAP.925 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.157.502  dvn/ch  

  SL:


  P_4718

  ITAP.925 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.536.529  dvn/ch  

  SL:


  P_4719

  ITAP.925 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.994.398  dvn/ch  

  SL:


  P_4720

  ITAP.925 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    973.121  dvn/ch  

  SL:


  P_4721

  ITAP.925 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.277.968  dvn/ch  

  SL:


  P_4722

  ITAP.925 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.599.074  dvn/ch  

  SL:


  P_4723

  ITAP.925 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.938.172  dvn/ch  

  SL:


  P_4724

  ITAP.925 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.236.683  dvn/ch  

  SL:


  P_4725

  ITAP.925 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.522.582  dvn/ch  

  SL:


  P_4726

  ITAP.925 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.982.185  dvn/ch  

  SL:


  P_4727

  ITAP.925 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.275.675  dvn/ch  

  SL:


  P_4728

  ITAP.925 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.705.749  dvn/ch  

  SL:


  P_4729

  ITAP.925 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.141.980  dvn/ch  

  SL:


  P_4730

  ITAP.925 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.992.026  dvn/ch  

  SL:


  P_4715

  ITAP.925 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.550.915  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login