Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (186)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (28)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (31)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (20)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (55)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (1)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (186)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (28)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (31)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (20)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (55)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (7)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (1)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.930 _
  Sanhaco_series: S_59
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4731     ITAP.930 DN25xDN15x3       

     1.462.072  dvn/ch  

      
    P-4732     ITAP.930 DN25xDN15x4       

     1.957.300  dvn/ch  

      
    P-4733     ITAP.930 DN25xDN15x5       

     2.478.648  dvn/ch  

      
    P-4734     ITAP.930 DN25xDN15x6       

     3.039.388  dvn/ch  

      
    P-4735     ITAP.930 DN25xDN15x7       

     3.515.548  dvn/ch  

      
    P-4736     ITAP.930 DN25xDN15x8       

     3.981.247  dvn/ch  

      
    P-4737     ITAP.930 DN25xDN15x9       

     4.681.799  dvn/ch  

      
    P-4738     ITAP.930 DN25xDN15x10       

     519.219.738  dvn/ch  

      
    P-4739     ITAP.930 DN25xDN15x11       

     5.851.695  dvn/ch  

      
    P-4740     ITAP.930 DN25xDN15x12       

     6.573.586  dvn/ch  

      
    P-4741     ITAP.930 DN25xDN15x13       

     7.390.696  dvn/ch  

      
    P-4742     ITAP.930 DN25xDN20x3       

     1.475.940  dvn/ch  

      
    P-4743     ITAP.930 DN25xDN20x4       

     1.976.427  dvn/ch  

      
    P-4744     ITAP.930 DN25xDN20x5       

     2.503.514  dvn/ch  

      
    P-4745     ITAP.930 DN25xDN20x6       

     3.070.471  dvn/ch  

      
    P-4746     ITAP.930 DN25xDN20x7       

     3.551.711  dvn/ch  

      
    P-4747     ITAP.930 DN25xDN20x8       

     4.022.730  dvn/ch  

      
    P-4748     ITAP.930 DN25xDN20x9       

     4.730.036  dvn/ch  

      
    P-4749     ITAP.930 DN25xDN20x10       

     5.216.895  dvn/ch  

      
    P-4750     ITAP.930 DN25xDN20x11       

     5.912.665  dvn/ch  

      
    P-4751     ITAP.930 DN25xDN20x12       

     6.642.266  dvn/ch  

      
    P-4752     ITAP.930 DN25xDN20x13       

     7.467.506  dvn/ch  

      
    P-4753     ITAP.930 DN32xDN20x3       

     1.597.998  dvn/ch  

      
    P-4754     ITAP.930 DN32xDN20x4       

     2.144.452  dvn/ch  

      
    P-4755     ITAP.930 DN32xDN20x5       

     2.723.901  dvn/ch  

      
    P-4756     ITAP.930 DN32xDN20x6       

     3.337.900  dvn/ch  

      
    P-4757     ITAP.930 DN32xDN20x7       

     3.869.649  dvn/ch  

      
    P-4758     ITAP.930 DN32xDN20x8       

     4.388.786  dvn/ch  

      
    P-4759     ITAP.930 DN32xDN20x9       

     5.156.643  dvn/ch  

      
    P-4760     ITAP.930 DN32xDN20x10       

     5.691.800  dvn/ch  

      
    P-4761     ITAP.930 DN32xDN20x11       

     6.455.174  dvn/ch  

      
    P-4762     ITAP.930 DN32xDN20x12       

     7.241.321  dvn/ch  

      
    P-4763     ITAP.930 DN32xDN20x13       

     8.457.901  dvn/ch  

      

  P_4731

  ITAP.930 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.462.072  dvn/ch  

  SL:


  P_4732

  ITAP.930 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.957.300  dvn/ch  

  SL:


  P_4733

  ITAP.930 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.478.648  dvn/ch  

  SL:


  P_4734

  ITAP.930 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.039.388  dvn/ch  

  SL:


  P_4735

  ITAP.930 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.515.548  dvn/ch  

  SL:


  P_4736

  ITAP.930 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.981.247  dvn/ch  

  SL:


  P_4737

  ITAP.930 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Itay
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.681.799  dvn/ch  

  SL:


  P_4738

  ITAP.930 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    519.219.738  dvn/ch  

  SL:


  P_4739

  ITAP.930 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.851.695  dvn/ch  

  SL:


  P_4740

  ITAP.930 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.573.586  dvn/ch  

  SL:


  P_4741

  ITAP.930 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.390.696  dvn/ch  

  SL:


  P_4742

  ITAP.930 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.475.940  dvn/ch  

  SL:


  P_4743

  ITAP.930 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.976.427  dvn/ch  

  SL:


  P_4744

  ITAP.930 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.503.514  dvn/ch  

  SL:


  P_4745

  ITAP.930 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.070.471  dvn/ch  

  SL:


  P_4746

  ITAP.930 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.551.711  dvn/ch  

  SL:


  P_4747

  ITAP.930 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.022.730  dvn/ch  

  SL:


  P_4748

  ITAP.930 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.730.036  dvn/ch  

  SL:


  P_4749

  ITAP.930 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.216.895  dvn/ch  

  SL:


  P_4750

  ITAP.930 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.912.665  dvn/ch  

  SL:


  P_4751

  ITAP.930 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.642.266  dvn/ch  

  SL:


  P_4752

  ITAP.930 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.467.506  dvn/ch  

  SL:


  P_4753

  ITAP.930 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.597.998  dvn/ch  

  SL:


  P_4754

  ITAP.930 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.144.452  dvn/ch  

  SL:


  P_4755

  ITAP.930 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.723.901  dvn/ch  

  SL:


  P_4756

  ITAP.930 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.337.900  dvn/ch  

  SL:


  P_4757

  ITAP.930 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.869.649  dvn/ch  

  SL:


  P_4758

  ITAP.930 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.388.786  dvn/ch  

  SL:


  P_4759

  ITAP.930 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.156.643  dvn/ch  

  SL:


  P_4760

  ITAP.930 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.691.800  dvn/ch  

  SL:


  P_4761

  ITAP.930 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.455.174  dvn/ch  

  SL:


  P_4762

  ITAP.930 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.241.321  dvn/ch  

  SL:


  P_4763

  ITAP.930 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.457.901  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  252/51 Phan Anh, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957    Cell phone/Zalo: 0903700756    Fax: (028).39641958    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login