Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.930 _
  Sanhaco_series: S_59
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4731     ITAP.930 DN25xDN15x3       

     1.405.839  dvn/ch  

      
    P-4742     ITAP.930 DN25xDN20x3       

     1.419.173  dvn/ch  

      
    P-4753     ITAP.930 DN32xDN20x3       

     1.536.537  dvn/ch  

      
    P-4732     ITAP.930 DN25xDN15x4       

     1.882.019  dvn/ch  

      
    P-4743     ITAP.930 DN25xDN20x4       

     1.900.411  dvn/ch  

      
    P-4754     ITAP.930 DN32xDN20x4       

     2.061.973  dvn/ch  

      
    P-4733     ITAP.930 DN25xDN15x5       

     2.383.316  dvn/ch  

      
    P-4744     ITAP.930 DN25xDN20x5       

     2.407.225  dvn/ch  

      
    P-4755     ITAP.930 DN32xDN20x5       

     2.619.136  dvn/ch  

      
    P-4734     ITAP.930 DN25xDN15x6       

     2.922.489  dvn/ch  

      
    P-4745     ITAP.930 DN25xDN20x6       

     2.952.376  dvn/ch  

      
    P-4756     ITAP.930 DN32xDN20x6       

     3.209.519  dvn/ch  

      
    P-4735     ITAP.930 DN25xDN15x7       

     3.380.335  dvn/ch  

      
    P-4746     ITAP.930 DN25xDN20x7       

     3.415.107  dvn/ch  

      
    P-4757     ITAP.930 DN32xDN20x7       

     3.720.817  dvn/ch  

      
    P-4736     ITAP.930 DN25xDN15x8       

     3.828.122  dvn/ch  

      
    P-4747     ITAP.930 DN25xDN20x8       

     3.868.010  dvn/ch  

      
    P-4758     ITAP.930 DN32xDN20x8       

     4.219.987  dvn/ch  

      
    P-4737     ITAP.930 DN25xDN15x9       

     4.501.729  dvn/ch  

      
    P-4748     ITAP.930 DN25xDN20x9       

     4.548.112  dvn/ch  

      
    P-4759     ITAP.930 DN32xDN20x9       

     4.958.311  dvn/ch  

      
    P-4749     ITAP.930 DN25xDN20x10       

     5.016.246  dvn/ch  

      
    P-4760     ITAP.930 DN32xDN20x10       

     5.472.884  dvn/ch  

      
    P-4739     ITAP.930 DN25xDN15x11       

     5.626.630  dvn/ch  

      
    P-4750     ITAP.930 DN25xDN20x11       

     5.685.255  dvn/ch  

      
    P-4761     ITAP.930 DN32xDN20x11       

     6.206.898  dvn/ch  

      
    P-4740     ITAP.930 DN25xDN15x12       

     6.320.756  dvn/ch  

      
    P-4751     ITAP.930 DN25xDN20x12       

     6.386.794  dvn/ch  

      
    P-4762     ITAP.930 DN32xDN20x12       

     6.962.809  dvn/ch  

      
    P-4741     ITAP.930 DN25xDN15x13       

     7.106.439  dvn/ch  

      
    P-4752     ITAP.930 DN25xDN20x13       

     7.180.294  dvn/ch  

      
    P-4763     ITAP.930 DN32xDN20x13       

     8.132.598  dvn/ch  

      
    P-4738     ITAP.930 DN25xDN15x10       

     499.249.748  dvn/ch  

      

  P_4731

  ITAP.930 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.405.839  dvn/ch  

  SL:


  P_4742

  ITAP.930 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.419.173  dvn/ch  

  SL:


  P_4753

  ITAP.930 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.536.537  dvn/ch  

  SL:


  P_4732

  ITAP.930 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.882.019  dvn/ch  

  SL:


  P_4743

  ITAP.930 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.900.411  dvn/ch  

  SL:


  P_4754

  ITAP.930 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.061.973  dvn/ch  

  SL:


  P_4733

  ITAP.930 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.383.316  dvn/ch  

  SL:


  P_4744

  ITAP.930 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.407.225  dvn/ch  

  SL:


  P_4755

  ITAP.930 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.619.136  dvn/ch  

  SL:


  P_4734

  ITAP.930 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.922.489  dvn/ch  

  SL:


  P_4745

  ITAP.930 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.952.376  dvn/ch  

  SL:


  P_4756

  ITAP.930 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.209.519  dvn/ch  

  SL:


  P_4735

  ITAP.930 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.380.335  dvn/ch  

  SL:


  P_4746

  ITAP.930 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.415.107  dvn/ch  

  SL:


  P_4757

  ITAP.930 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.720.817  dvn/ch  

  SL:


  P_4736

  ITAP.930 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.828.122  dvn/ch  

  SL:


  P_4747

  ITAP.930 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.868.010  dvn/ch  

  SL:


  P_4758

  ITAP.930 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.219.987  dvn/ch  

  SL:


  P_4737

  ITAP.930 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Itay
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.501.729  dvn/ch  

  SL:


  P_4748

  ITAP.930 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.548.112  dvn/ch  

  SL:


  P_4759

  ITAP.930 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.958.311  dvn/ch  

  SL:


  P_4749

  ITAP.930 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.016.246  dvn/ch  

  SL:


  P_4760

  ITAP.930 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.472.884  dvn/ch  

  SL:


  P_4739

  ITAP.930 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.626.630  dvn/ch  

  SL:


  P_4750

  ITAP.930 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.685.255  dvn/ch  

  SL:


  P_4761

  ITAP.930 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.206.898  dvn/ch  

  SL:


  P_4740

  ITAP.930 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.320.756  dvn/ch  

  SL:


  P_4751

  ITAP.930 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.386.794  dvn/ch  

  SL:


  P_4762

  ITAP.930 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.962.809  dvn/ch  

  SL:


  P_4741

  ITAP.930 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.106.439  dvn/ch  

  SL:


  P_4752

  ITAP.930 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    7.180.294  dvn/ch  

  SL:


  P_4763

  ITAP.930 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    8.132.598  dvn/ch  

  SL:


  P_4738

  ITAP.930 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    499.249.748  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login