Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (30)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (30)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.935 _
  Sanhaco_series: S_60
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4778     ITAP.935 DN25xDN20x6       

     2.248.758  dvn/ch  

      
    P-4764     ITAP.935 DN25xDN15x3       

     1.171.869  dvn/ch  

      
    P-4765     ITAP.935 DN25xDN15x4       

     1.526.329  dvn/ch  

      
    P-4766     ITAP.935 DN25xDN15x5       

     1.899.199  dvn/ch  

      
    P-4767     ITAP.935 DN25xDN15x6       

     2.214.208  dvn/ch  

      
    P-4768     ITAP.935 DN25xDN15x7       

     2.636.990  dvn/ch  

      
    P-4769     ITAP.935 DN25xDN15x8       

     2.961.622  dvn/ch  

      
    P-4770     ITAP.935 DN25xDN15x9       

     3.375.617  dvn/ch  

      
    P-4771     ITAP.935 DN25xDN15x10       

     3.841.735  dvn/ch  

      
    P-4772     ITAP.935 DN25xDN15x11       

     4.344.075  dvn/ch  

      
    P-4773     ITAP.935 DN25xDN15x12       

     4.703.736  dvn/ch  

      
    P-4774     ITAP.935 DN25xDN15x13       

     5.482.471  dvn/ch  

      
    P-4775     ITAP.935 DN25xDN20x       

     1.187.709  dvn/ch  

      
    P-4776     ITAP.935 DN25xDN20x4       

     1.548.445  dvn/ch  

      
    P-4777     ITAP.935 DN25xDN20x       

     1.928.010  dvn/ch  

      
    P-4779     ITAP.935 DN25xDN20x7       

     2.678.951  dvn/ch  

      
    P-4780     ITAP.935 DN25xDN20x8       

     3.009.501  dvn/ch  

      
    P-4781     ITAP.935 DN25xDN20x9       

     3.429.473  dvn/ch  

      
    P-4782     ITAP.935 DN25xDN20x10       

     3.903.900  dvn/ch  

      
    P-4783     ITAP.935 DN25xDN20x11       

     4.415.027  dvn/ch  

      
    P-4784     ITAP.935 DN25xDN20x12       

     4.781.800  dvn/ch  

      
    P-4785     ITAP.935 DN25xDN20x13       

     5.572.312  dvn/ch  

      
    P-4786     ITAP.935 DN32xDN20x3       

     1.301.220  dvn/ch  

      
    P-4787     ITAP.935 DN32xDN20x4       

     1.705.113  dvn/ch  

      
    P-4788     ITAP.935 DN32xDN20x5       

     2.134.111  dvn/ch  

      
    P-4789     ITAP.935 DN32xDN20x6       

     2.490.125  dvn/ch  

      
    P-4790     ITAP.935 DN32xDN20x7       

     2.971.485  dvn/ch  

      
    P-4791     ITAP.935 DN32xDN20x8       

     3.347.822  dvn/ch  

      
    P-4792     ITAP.935 DN32xDN20x9       

     3.810.055  dvn/ch  

      
    P-4793     ITAP.935 DN32xDN20x10       

     4.344.315  dvn/ch  

      
    P-4794     ITAP.935 DN32xDN20x11       

     4.920.117  dvn/ch  

      
    P-4795     ITAP.935 DN32xDN20x12       

     5.321.380  dvn/ch  

      
    P-4796     ITAP.935 DN32xDN20x13       

     6.509.150  dvn/ch  

      

  P_4778

  ITAP.935 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.248.758  dvn/ch  

  SL:


  P_4764

  ITAP.935 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.171.869  dvn/ch  

  SL:


  P_4765

  ITAP.935 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.526.329  dvn/ch  

  SL:


  P_4766

  ITAP.935 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.899.199  dvn/ch  

  SL:


  P_4767

  ITAP.935 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.214.208  dvn/ch  

  SL:


  P_4768

  ITAP.935 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.636.990  dvn/ch  

  SL:


  P_4769

  ITAP.935 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.961.622  dvn/ch  

  SL:


  P_4770

  ITAP.935 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.375.617  dvn/ch  

  SL:


  P_4771

  ITAP.935 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.841.735  dvn/ch  

  SL:


  P_4772

  ITAP.935 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.344.075  dvn/ch  

  SL:


  P_4773

  ITAP.935 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.703.736  dvn/ch  

  SL:


  P_4774

  ITAP.935 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.482.471  dvn/ch  

  SL:


  P_4775

  ITAP.935 DN25xDN20x  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.187.709  dvn/ch  

  SL:


  P_4776

  ITAP.935 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 1 tuần
  Giá    1.548.445  dvn/ch  

  SL:


  P_4777

  ITAP.935 DN25xDN20x  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.928.010  dvn/ch  

  SL:


  P_4779

  ITAP.935 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.678.951  dvn/ch  

  SL:


  P_4780

  ITAP.935 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.009.501  dvn/ch  

  SL:


  P_4781

  ITAP.935 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.429.473  dvn/ch  

  SL:


  P_4782

  ITAP.935 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.903.900  dvn/ch  

  SL:


  P_4783

  ITAP.935 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.415.027  dvn/ch  

  SL:


  P_4784

  ITAP.935 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.781.800  dvn/ch  

  SL:


  P_4785

  ITAP.935 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.572.312  dvn/ch  

  SL:


  P_4786

  ITAP.935 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.301.220  dvn/ch  

  SL:


  P_4787

  ITAP.935 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.705.113  dvn/ch  

  SL:


  P_4788

  ITAP.935 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.134.111  dvn/ch  

  SL:


  P_4789

  ITAP.935 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.490.125  dvn/ch  

  SL:


  P_4790

  ITAP.935 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.971.485  dvn/ch  

  SL:


  P_4791

  ITAP.935 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.347.822  dvn/ch  

  SL:


  P_4792

  ITAP.935 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.810.055  dvn/ch  

  SL:


  P_4793

  ITAP.935 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.344.315  dvn/ch  

  SL:


  P_4794

  ITAP.935 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.920.117  dvn/ch  

  SL:


  P_4795

  ITAP.935 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.321.380  dvn/ch  

  SL:


  P_4796

  ITAP.935 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.509.150  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login