Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.935 _
  Sanhaco_series: S_60
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4764     ITAP.935 DN25xDN15x3       

     1.126.797  dvn/ch  

      
    P-4775     ITAP.935 DN25xDN20x       

     1.142.028  dvn/ch  

      
    P-4786     ITAP.935 DN32xDN20x3       

     1.251.173  dvn/ch  

      
    P-4765     ITAP.935 DN25xDN15x4       

     1.467.624  dvn/ch  

      
    P-4776     ITAP.935 DN25xDN20x4       

     1.488.890  dvn/ch  

      
    P-4787     ITAP.935 DN32xDN20x4       

     1.639.532  dvn/ch  

      
    P-4766     ITAP.935 DN25xDN15x5       

     1.826.153  dvn/ch  

      
    P-4777     ITAP.935 DN25xDN20x       

     1.853.856  dvn/ch  

      
    P-4788     ITAP.935 DN32xDN20x5       

     2.052.030  dvn/ch  

      
    P-4767     ITAP.935 DN25xDN15x6       

     2.129.046  dvn/ch  

      
    P-4778     ITAP.935 DN25xDN20x6       

     2.162.267  dvn/ch  

      
    P-4789     ITAP.935 DN32xDN20x6       

     2.394.351  dvn/ch  

      
    P-4768     ITAP.935 DN25xDN15x7       

     2.535.567  dvn/ch  

      
    P-4779     ITAP.935 DN25xDN20x7       

     2.575.915  dvn/ch  

      
    P-4769     ITAP.935 DN25xDN15x8       

     2.847.714  dvn/ch  

      
    P-4790     ITAP.935 DN32xDN20x7       

     2.857.197  dvn/ch  

      
    P-4780     ITAP.935 DN25xDN20x8       

     2.893.751  dvn/ch  

      
    P-4791     ITAP.935 DN32xDN20x8       

     3.219.060  dvn/ch  

      
    P-4770     ITAP.935 DN25xDN15x9       

     3.245.786  dvn/ch  

      
    P-4781     ITAP.935 DN25xDN20x9       

     3.297.571  dvn/ch  

      
    P-4792     ITAP.935 DN32xDN20x9       

     3.663.514  dvn/ch  

      
    P-4771     ITAP.935 DN25xDN15x10       

     3.693.976  dvn/ch  

      
    P-4782     ITAP.935 DN25xDN20x10       

     3.753.750  dvn/ch  

      
    P-4772     ITAP.935 DN25xDN15x11       

     4.176.996  dvn/ch  

      
    P-4793     ITAP.935 DN32xDN20x10       

     4.177.226  dvn/ch  

      
    P-4783     ITAP.935 DN25xDN20x11       

     4.245.218  dvn/ch  

      
    P-4773     ITAP.935 DN25xDN15x12       

     4.522.823  dvn/ch  

      
    P-4784     ITAP.935 DN25xDN20x12       

     4.597.885  dvn/ch  

      
    P-4794     ITAP.935 DN32xDN20x11       

     4.730.882  dvn/ch  

      
    P-4795     ITAP.935 DN32xDN20x12       

     5.116.712  dvn/ch  

      
    P-4774     ITAP.935 DN25xDN15x13       

     5.271.607  dvn/ch  

      
    P-4785     ITAP.935 DN25xDN20x13       

     5.357.992  dvn/ch  

      
    P-4796     ITAP.935 DN32xDN20x13       

     6.258.798  dvn/ch  

      

  P_4764

  ITAP.935 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.126.797  dvn/ch  

  SL:


  P_4775

  ITAP.935 DN25xDN20x  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.142.028  dvn/ch  

  SL:


  P_4786

  ITAP.935 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.251.173  dvn/ch  

  SL:


  P_4765

  ITAP.935 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.467.624  dvn/ch  

  SL:


  P_4776

  ITAP.935 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 1 tuần
  Giá    1.488.890  dvn/ch  

  SL:


  P_4787

  ITAP.935 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.639.532  dvn/ch  

  SL:


  P_4766

  ITAP.935 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.826.153  dvn/ch  

  SL:


  P_4777

  ITAP.935 DN25xDN20x  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.853.856  dvn/ch  

  SL:


  P_4788

  ITAP.935 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.052.030  dvn/ch  

  SL:


  P_4767

  ITAP.935 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.129.046  dvn/ch  

  SL:


  P_4778

  ITAP.935 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.162.267  dvn/ch  

  SL:


  P_4789

  ITAP.935 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.394.351  dvn/ch  

  SL:


  P_4768

  ITAP.935 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.535.567  dvn/ch  

  SL:


  P_4779

  ITAP.935 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.575.915  dvn/ch  

  SL:


  P_4769

  ITAP.935 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.847.714  dvn/ch  

  SL:


  P_4790

  ITAP.935 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.857.197  dvn/ch  

  SL:


  P_4780

  ITAP.935 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.893.751  dvn/ch  

  SL:


  P_4791

  ITAP.935 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.219.060  dvn/ch  

  SL:


  P_4770

  ITAP.935 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.245.786  dvn/ch  

  SL:


  P_4781

  ITAP.935 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.297.571  dvn/ch  

  SL:


  P_4792

  ITAP.935 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.663.514  dvn/ch  

  SL:


  P_4771

  ITAP.935 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.693.976  dvn/ch  

  SL:


  P_4782

  ITAP.935 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.753.750  dvn/ch  

  SL:


  P_4772

  ITAP.935 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.176.996  dvn/ch  

  SL:


  P_4793

  ITAP.935 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.177.226  dvn/ch  

  SL:


  P_4783

  ITAP.935 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.245.218  dvn/ch  

  SL:


  P_4773

  ITAP.935 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.522.823  dvn/ch  

  SL:


  P_4784

  ITAP.935 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.597.885  dvn/ch  

  SL:


  P_4794

  ITAP.935 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.730.882  dvn/ch  

  SL:


  P_4795

  ITAP.935 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.116.712  dvn/ch  

  SL:


  P_4774

  ITAP.935 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.271.607  dvn/ch  

  SL:


  P_4785

  ITAP.935 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.357.992  dvn/ch  

  SL:


  P_4796

  ITAP.935 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.258.798  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login