Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (16)
 •     Giảm áp (29)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (31)
 •     Lọc Y (32)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (28)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (13)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (7)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (5)
 •     Công tắc phao (1)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (6)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (2)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm inox304 liền trục (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 •     Bơm đứng, nhiều tầng (1)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (187)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (16)
 •     Pressure Reducing valve (29)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (31)
 •     Y strainer (32)
 •     Gate valve (28)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (14)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (13)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (7)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (5)
 •     Level Floating switch (1)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (5)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (6)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (2)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     AISI304 Close-coupled centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 •     Vertical multistage centrifugal pump (1)
 • Equipments

    ITAP.940 _
  Sanhaco_series: S_61
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4797     ITAP.940 DN25xDN15x3       

     1.132.897  dvn/ch  

      
    P-4798     ITAP.940 DN25xDN15x4       

     1.472.114  dvn/ch  

      
    P-4799     ITAP.940 DN25xDN15x5       

     1.828.606  dvn/ch  

      
    P-4800     ITAP.940 DN25xDN15x6       

     2.129.449  dvn/ch  

      
    P-4801     ITAP.940 DN25xDN15x7       

     2.534.238  dvn/ch  

      
    P-4802     ITAP.940 DN25xDN15x8       

     2.844.107  dvn/ch  

      
    P-4803     ITAP.940 DN25xDN15x9       

     3.243.397  dvn/ch  

      
    P-4804     ITAP.940 DN25xDN15x10       

     3.689.251  dvn/ch  

      
    P-4805     ITAP.940 DN25xDN15x11       

     4.170.073  dvn/ch  

      
    P-4806     ITAP.940 DN25xDN15x12       

     4.514.013  dvn/ch  

      
    P-4807     ITAP.940 DN25xDN15x13       

     5.262.264  dvn/ch  

      
    P-4808     ITAP.940 DN25xDN20x3       

     1.148.737  dvn/ch  

      
    P-4809     ITAP.940 DN25xDN20x4       

     1.493.991  dvn/ch  

      
    P-4810     ITAP.940 DN25xDN20x5       

     1.857.417  dvn/ch  

      
    P-4811     ITAP.940 DN25xDN20x6       

     2.164.058  dvn/ch  

      
    P-4812     ITAP.940 DN25xDN20x7       

     2.576.140  dvn/ch  

      
    P-4813     ITAP.940 DN25xDN20x8       

     2.892.105  dvn/ch  

      
    P-4814     ITAP.940 DN25xDN20x9       

     3.297.313  dvn/ch  

      
    P-4815     ITAP.940 DN25xDN20x10       

     3.751.416  dvn/ch  

      
    P-4816     ITAP.940 DN25xDN20x11       

     4.241.085  dvn/ch  

      
    P-4817     ITAP.940 DN25xDN20x12       

     4.591.420  dvn/ch  

      
    P-4818     ITAP.940 DN25xDN20x13       

     5.352.044  dvn/ch  

      
    P-4819     ITAP.940 DN32xDN20x3       

     1.262.248  dvn/ch  

      
    P-4820     ITAP.940 DN32xDN20x4       

     1.650.898  dvn/ch  

      
    P-4821     ITAP.940 DN32xDN20x5       

     2.063.578  dvn/ch  

      
    P-4822     ITAP.940 DN32xDN20x6       

     2.405.425  dvn/ch  

      
    P-4823     ITAP.940 DN32xDN20x7       

     2.868.734  dvn/ch  

      
    P-4824     ITAP.940 DN32xDN20x8       

     3.235.626  dvn/ch  

      
    P-4825     ITAP.940 DN32xDN20x9       

     3.683.872  dvn/ch  

      
    P-4826     ITAP.940 DN32xDN20x10       

     4.198.287  dvn/ch  

      
    P-4827     ITAP.940 DN32xDN20x11       

     4.752.750  dvn/ch  

      
    P-4828     ITAP.940 DN32xDN20x12       

     5.138.233  dvn/ch  

      
    P-4829     ITAP.940 DN32xDN20x13       

     6.287.328  dvn/ch  

      

  P_4797

  ITAP.940 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.132.897  dvn/ch  

  SL:


  P_4798

  ITAP.940 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.472.114  dvn/ch  

  SL:


  P_4799

  ITAP.940 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 6-8 tuần
  Giá    1.828.606  dvn/ch  

  SL:


  P_4800

  ITAP.940 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.129.449  dvn/ch  

  SL:


  P_4801

  ITAP.940 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.534.238  dvn/ch  

  SL:


  P_4802

  ITAP.940 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.844.107  dvn/ch  

  SL:


  P_4803

  ITAP.940 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.243.397  dvn/ch  

  SL:


  P_4804

  ITAP.940 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.689.251  dvn/ch  

  SL:


  P_4805

  ITAP.940 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.170.073  dvn/ch  

  SL:


  P_4806

  ITAP.940 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.514.013  dvn/ch  

  SL:


  P_4807

  ITAP.940 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.262.264  dvn/ch  

  SL:


  P_4808

  ITAP.940 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.148.737  dvn/ch  

  SL:


  P_4809

  ITAP.940 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.493.991  dvn/ch  

  SL:


  P_4810

  ITAP.940 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.857.417  dvn/ch  

  SL:


  P_4811

  ITAP.940 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.164.058  dvn/ch  

  SL:


  P_4812

  ITAP.940 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.576.140  dvn/ch  

  SL:


  P_4813

  ITAP.940 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.892.105  dvn/ch  

  SL:


  P_4814

  ITAP.940 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.297.313  dvn/ch  

  SL:


  P_4815

  ITAP.940 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.751.416  dvn/ch  

  SL:


  P_4816

  ITAP.940 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.241.085  dvn/ch  

  SL:


  P_4817

  ITAP.940 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.591.420  dvn/ch  

  SL:


  P_4818

  ITAP.940 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.352.044  dvn/ch  

  SL:


  P_4819

  ITAP.940 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.262.248  dvn/ch  

  SL:


  P_4820

  ITAP.940 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.650.898  dvn/ch  

  SL:


  P_4821

  ITAP.940 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.063.578  dvn/ch  

  SL:


  P_4822

  ITAP.940 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.405.425  dvn/ch  

  SL:


  P_4823

  ITAP.940 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.868.734  dvn/ch  

  SL:


  P_4824

  ITAP.940 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.235.626  dvn/ch  

  SL:


  P_4825

  ITAP.940 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.683.872  dvn/ch  

  SL:


  P_4826

  ITAP.940 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.198.287  dvn/ch  

  SL:


  P_4827

  ITAP.940 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.752.750  dvn/ch  

  SL:


  P_4828

  ITAP.940 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.138.233  dvn/ch  

  SL:


  P_4829

  ITAP.940 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.287.328  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login