Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (185)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (37)
 •     Lọc Y (35)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (32)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (9)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (21)
 •     Van cầu, Van hơi (18)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (6)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (457)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (185)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (37)
 •     Y strainer (35)
 •     Gate valve (32)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (9)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (21)
 •     Globe valve (18)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (6)
 •     Central water heating (457)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    ITAP.940 _
  Sanhaco_series: S_61
    SanHa code     Model      Mô tả       Đơn giá (dvn)       SL (hộp/thùng)  
    P-4797     ITAP.940 DN25xDN15x3       

     1.089.324  dvn/ch  

      
    P-4808     ITAP.940 DN25xDN20x3       

     1.104.555  dvn/ch  

      
    P-4819     ITAP.940 DN32xDN20x3       

     1.213.700  dvn/ch  

      
    P-4798     ITAP.940 DN25xDN15x4       

     1.415.494  dvn/ch  

      
    P-4809     ITAP.940 DN25xDN20x4       

     1.436.530  dvn/ch  

      
    P-4820     ITAP.940 DN32xDN20x4       

     1.587.402  dvn/ch  

      
    P-4799     ITAP.940 DN25xDN15x5       

     1.758.275  dvn/ch  

      
    P-4810     ITAP.940 DN25xDN20x5       

     1.785.978  dvn/ch  

      
    P-4821     ITAP.940 DN32xDN20x5       

     1.984.209  dvn/ch  

      
    P-4800     ITAP.940 DN25xDN15x6       

     2.047.547  dvn/ch  

      
    P-4811     ITAP.940 DN25xDN20x6       

     2.080.825  dvn/ch  

      
    P-4822     ITAP.940 DN32xDN20x6       

     2.312.909  dvn/ch  

      
    P-4801     ITAP.940 DN25xDN15x7       

     2.436.768  dvn/ch  

      
    P-4812     ITAP.940 DN25xDN20x7       

     2.477.058  dvn/ch  

      
    P-4802     ITAP.940 DN25xDN15x8       

     2.734.718  dvn/ch  

      
    P-4823     ITAP.940 DN32xDN20x7       

     2.758.398  dvn/ch  

      
    P-4813     ITAP.940 DN25xDN20x8       

     2.780.870  dvn/ch  

      
    P-4824     ITAP.940 DN32xDN20x8       

     3.111.179  dvn/ch  

      
    P-4803     ITAP.940 DN25xDN15x9       

     3.118.651  dvn/ch  

      
    P-4814     ITAP.940 DN25xDN20x9       

     3.170.493  dvn/ch  

      
    P-4825     ITAP.940 DN32xDN20x9       

     3.542.184  dvn/ch  

      
    P-4804     ITAP.940 DN25xDN15x10       

     3.547.357  dvn/ch  

      
    P-4815     ITAP.940 DN25xDN20x10       

     3.607.131  dvn/ch  

      
    P-4805     ITAP.940 DN25xDN15x11       

     4.009.686  dvn/ch  

      
    P-4826     ITAP.940 DN32xDN20x10       

     4.036.814  dvn/ch  

      
    P-4816     ITAP.940 DN25xDN20x11       

     4.077.966  dvn/ch  

      
    P-4806     ITAP.940 DN25xDN15x12       

     4.340.397  dvn/ch  

      
    P-4817     ITAP.940 DN25xDN20x12       

     4.414.827  dvn/ch  

      
    P-4827     ITAP.940 DN32xDN20x11       

     4.569.952  dvn/ch  

      
    P-4828     ITAP.940 DN32xDN20x12       

     4.940.608  dvn/ch  

      
    P-4807     ITAP.940 DN25xDN15x13       

     5.059.869  dvn/ch  

      
    P-4818     ITAP.940 DN25xDN20x13       

     5.146.197  dvn/ch  

      
    P-4829     ITAP.940 DN32xDN20x13       

     6.045.508  dvn/ch  

      

  P_4797

  ITAP.940 DN25xDN15x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.089.324  dvn/ch  

  SL:


  P_4808

  ITAP.940 DN25xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.104.555  dvn/ch  

  SL:


  P_4819

  ITAP.940 DN32xDN20x3  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.213.700  dvn/ch  

  SL:


  P_4798

  ITAP.940 DN25xDN15x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.415.494  dvn/ch  

  SL:


  P_4809

  ITAP.940 DN25xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.436.530  dvn/ch  

  SL:


  P_4820

  ITAP.940 DN32xDN20x4  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.587.402  dvn/ch  

  SL:


  P_4799

  ITAP.940 DN25xDN15x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 6-8 tuần
  Giá    1.758.275  dvn/ch  

  SL:


  P_4810

  ITAP.940 DN25xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.785.978  dvn/ch  

  SL:


  P_4821

  ITAP.940 DN32xDN20x5  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    1.984.209  dvn/ch  

  SL:


  P_4800

  ITAP.940 DN25xDN15x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.047.547  dvn/ch  

  SL:


  P_4811

  ITAP.940 DN25xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.080.825  dvn/ch  

  SL:


  P_4822

  ITAP.940 DN32xDN20x6  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.312.909  dvn/ch  

  SL:


  P_4801

  ITAP.940 DN25xDN15x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.436.768  dvn/ch  

  SL:


  P_4812

  ITAP.940 DN25xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.477.058  dvn/ch  

  SL:


  P_4802

  ITAP.940 DN25xDN15x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.734.718  dvn/ch  

  SL:


  P_4823

  ITAP.940 DN32xDN20x7  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.758.398  dvn/ch  

  SL:


  P_4813

  ITAP.940 DN25xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    2.780.870  dvn/ch  

  SL:


  P_4824

  ITAP.940 DN32xDN20x8  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.111.179  dvn/ch  

  SL:


  P_4803

  ITAP.940 DN25xDN15x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.118.651  dvn/ch  

  SL:


  P_4814

  ITAP.940 DN25xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.170.493  dvn/ch  

  SL:


  P_4825

  ITAP.940 DN32xDN20x9  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.542.184  dvn/ch  

  SL:


  P_4804

  ITAP.940 DN25xDN15x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.547.357  dvn/ch  

  SL:


  P_4815

  ITAP.940 DN25xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    3.607.131  dvn/ch  

  SL:


  P_4805

  ITAP.940 DN25xDN15x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.009.686  dvn/ch  

  SL:


  P_4826

  ITAP.940 DN32xDN20x10  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.036.814  dvn/ch  

  SL:


  P_4816

  ITAP.940 DN25xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.077.966  dvn/ch  

  SL:


  P_4806

  ITAP.940 DN25xDN15x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.340.397  dvn/ch  

  SL:


  P_4817

  ITAP.940 DN25xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.414.827  dvn/ch  

  SL:


  P_4827

  ITAP.940 DN32xDN20x11  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.569.952  dvn/ch  

  SL:


  P_4828

  ITAP.940 DN32xDN20x12  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    4.940.608  dvn/ch  

  SL:


  P_4807

  ITAP.940 DN25xDN15x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.059.869  dvn/ch  

  SL:


  P_4818

  ITAP.940 DN25xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    5.146.197  dvn/ch  

  SL:


  P_4829

  ITAP.940 DN32xDN20x13  

  Nhăn hiệu: Italy
  Sản xuất tại: Italy
  Giao hàng: 8-10 tuần
  Giá    6.045.508  dvn/ch  

  SL:

  Lưu ư: Các h́nh ảnh trên web này chỉ là h́nh minh họa, có thể không chính xác. Các loại tên do chúng tôi đặt (SH series, SH model, SH code v.v...) có thể thay đổi mà không cần báo trước. Các thỏa thuận (trước giao dịch) về các chi tiết cụ thể cần được thực hiện bằng fax, hợp đồng hoặc bản vẽ /catalogue có đóng dấu.
  Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ San Hà
  110/1C Tô Hiệu, P. Hiệp Tân, Q.Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn    SH Facebook: https://www.facebook.com/sanha.cty
  Admin: Admin Login