San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   ITAP.116 VIENNA _ van bi Italy kiểu VIENNA, thân đồng, nối ren trong, lỗ tiêu chuẩn
  Sanhaco_series: S_12
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-1011     ITAP.116 VIENNA DN15 (1/2")    Pmax=30 Bar  

     105.000  dvn/ch  

    15 / 105  
    P-1012     ITAP.116 VIENNA DN20 (3/4")    Pmax=30 Bar  

     156.000  dvn/ch  

    8 / 56  
    P-1013     ITAP.116 VIENNA DN25 (1")    Pmax=30 Bar  

     232.000  dvn/ch  

    8 / 48  
    P-1014     ITAP.116 VIENNA DN32 (1.1/4")    Pmax=25 Bar  

     376.000  dvn/ch  

    4 / 28  
    P-1015     ITAP.116 VIENNA DN40 (1.1/2")    Pmax=25 Bar  

     530.000  dvn/ch  

    4 / 24  
    P-1016     ITAP.116 VIENNA DN50 (2")    Pmax=25 Bar  

     905.000  dvn/ch  

    2 / 12  
    P-34     ITAP.116 VIENNA DN65 (2.1/2")    Pmax=18 Bar  

     1.770.000  dvn/ch  

    1 / 9  
    P-35     ITAP.116 VIENNA DN80 (3")    Pmax=16 Bar  

     2.925.000  dvn/ch  

    1 / 5  
    P-36     ITAP.116 VIENNA DN100 (4")    Pmax=14 Bar  

     5.000.000  dvn/ch  

    1 / 3  

  P_1011

  ITAP.116 VIENNA DN15 (1/2") 
  Pmax=30 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   105.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1012

  ITAP.116 VIENNA DN20 (3/4") 
  Pmax=30 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   156.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1013

  ITAP.116 VIENNA DN25 (1") 
  Pmax=30 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   232.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1014

  ITAP.116 VIENNA DN32 (1.1/4") 
  Pmax=25 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   376.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1015

  ITAP.116 VIENNA DN40 (1.1/2") 
  Pmax=25 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   530.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1016

  ITAP.116 VIENNA DN50 (2") 
  Pmax=25 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Tam thoi het hang
  Gia ban le (da co GTGT):   905.000  dvn/ch  

  SL:


  P_34

  ITAP.116 VIENNA DN65 (2.1/2") 
  Pmax=18 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.770.000  dvn/ch  

  SL:


  P_35

  ITAP.116 VIENNA DN80 (3") 
  Pmax=16 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   2.925.000  dvn/ch  

  SL:


  P_36

  ITAP.116 VIENNA DN100 (4") 
  Pmax=14 Bar

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Tam thoi het hang
  Gia ban le (da co GTGT):   5.000.000  dvn/ch  

  SL:

  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login