San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   ITAP.362 _ xả khí nước lạnh, thân đồng, nối ren ngoài, Italy _ [brass air vent valve with male threaded connection]
  Sanhaco_series: S_163
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-1017     ITAP.362 DN15 (1/2")    xả kh nước lạnh, đồng, ren, PN10, mạ ni  

     214.000  dvn/ch  

    10 / 70  
    P-28     ITAP.362S DN15 (1/2")    DN 15, PN10, Tmax=180 độ C  

     300.000  dvn/ch  

    10 / 120  
    P-1018     ITAP.362 DN20 (3/4")    xả kh nước lạnh, đồng, ren , PN10, mạ n  

     245.000  dvn/ch  

    10 / 30  
    P-1019     ITAP.362 DN25 (1")    xả kh nước lạnh, đồng, ren , PN10, mạ n  

     270.000  dvn/ch  

    10 / 30  

  P_1017

  ITAP.362 DN15 (1/2") 
  xả kh nước lạnh, đồng, ren, PN10, mạ ni

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   214.000  dvn/ch  

  SL:


  P_28

  ITAP.362S DN15 (1/2") 
  DN 15, PN10, Tmax=180 độ C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   300.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1018

  ITAP.362 DN20 (3/4") 
  xả kh nước lạnh, đồng, ren , PN10, mạ n

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   245.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1019

  ITAP.362 DN25 (1") 
  xả kh nước lạnh, đồng, ren , PN10, mạ n

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   270.000  dvn/ch  

  SL:


  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login