San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   ITAP.103 YORK _ van 1 chiều lò xo, thân đồng, nối ren, trục PE, đĩa PE, gioăng cao su NBR, chặn gioăng bằng PE _ [Spring check valve, brass body, PE disk]
  Sanhaco_series: S_164
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-1029     ITAP.103 YORK DN15 (1/2")    đồng, ren, PN12  

     112.000  dvn/ch  

    10 / 170  
    P-1030     ITAP.103 YORK DN20 (3/4")    đồng, ren, PN12  

     164.000  dvn/ch  

    8 / 120  
    P-1031     ITAP.103 YORK DN25 (1")    đồng, ren, PN12  

     210.000  dvn/ch  

    8 / 88  
    P-1032     ITAP.103 YORK DN32 (1.1/4")    đồng, ren, PN10  

     306.000  dvn/ch  

    6 / 60  
    P-1033     ITAP.103 YORK DN40 (1.1/2")    đồng, ren, PN10  

     456.000  dvn/ch  

    4 / 28  
    P-1034     ITAP.103 YORK DN50 (2")    đồng, ren, PN10  

     630.000  dvn/ch  

    2 / 24  
    P-1035     ITAP.103 YORK DN65 (2.1/2")    đồng, ren, PN8  

     1.140.000  dvn/ch  

    1 / 16  
    P-1036     ITAP.103 YORK DN80 (3")    đồng, ren, PN8  

     1.650.000  dvn/ch  

    1 / 8  
    P-1037     ITAP.103 YORK DN100 (4")    đồng, ren, PN8  

     3.010.000  dvn/ch  

    1 / 4  

  P_1029

  ITAP.103 YORK DN15 (1/2") 
  đồng, ren, PN12

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   112.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1030

  ITAP.103 YORK DN20 (3/4") 
  đồng, ren, PN12

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   164.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1031

  ITAP.103 YORK DN25 (1") 
  đồng, ren, PN12

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   210.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1032

  ITAP.103 YORK DN32 (1.1/4") 
  đồng, ren, PN10

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   306.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1033

  ITAP.103 YORK DN40 (1.1/2") 
  đồng, ren, PN10

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   456.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1034

  ITAP.103 YORK DN50 (2") 
  đồng, ren, PN10

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   630.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1035

  ITAP.103 YORK DN65 (2.1/2") 
  đồng, ren, PN8

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.140.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1036

  ITAP.103 YORK DN80 (3") 
  đồng, ren, PN8

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.650.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1037

  ITAP.103 YORK DN100 (4") 
  đồng, ren, PN8

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   3.010.000  dvn/ch  

  SL:

  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login