San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   ITAP.104 ROMA _ van 1 chiều lò xo, thân đồng, nối ren, trục đồng, đĩa inox, gioăng Viton, chặn gioăng bằng đồng _ [Spring check valve, brass body, s.s. disk, Viton gasket]
  Sanhaco_series: S_167
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-1046     ITAP.104 ROMA DN10 (3/8")    đồng, ren , PN25  

     243.000  dvn/ch  

    10 / 100  
    P-1047     ITAP.104 ROMA DN15 (1/2")    đồng, ren , PN25  

     257.000  dvn/ch  

    10 / 100  
    P-1048     ITAP.104 ROMA DN20 (3/4")    đồng, ren , PN25  

     321.000  dvn/ch  

    8 / 72  
    P-1049     ITAP.104 ROMA DN25 (1")    đồng, ren , PN25  

     436.000  dvn/ch  

    6 / 48  
    P-1050     ITAP.104 ROMA DN32 (1.1/4")    đồng, ren , PN18  

     590.000  dvn/ch  

    4 / 32  
    P-1051     ITAP.104 ROMA DN40 (1.1/2")    đồng, ren , PN18  

     824.000  dvn/ch  

    4 / 24  
    P-1052     ITAP.104 ROMA DN50 (2")    đồng, ren , PN18  

     1.175.000  dvn/ch  

    2 / 16  

  P_1046

  ITAP.104 ROMA DN10 (3/8") 
  đồng, ren , PN25

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   243.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1047

  ITAP.104 ROMA DN15 (1/2") 
  đồng, ren , PN25

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   257.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1048

  ITAP.104 ROMA DN20 (3/4") 
  đồng, ren , PN25

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   321.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1049

  ITAP.104 ROMA DN25 (1") 
  đồng, ren , PN25

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   436.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1050

  ITAP.104 ROMA DN32 (1.1/4") 
  đồng, ren , PN18

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   590.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1051

  ITAP.104 ROMA DN40 (1.1/2") 
  đồng, ren , PN18

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   824.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1052

  ITAP.104 ROMA DN50 (2") 
  đồng, ren , PN18

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.175.000  dvn/ch  

  SL:  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login