San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   Lọc Y đồng ren ITAP (Italy) _ lọc Y, đồng, ren, PN20
  Sanhaco_series: S_172
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-1058     ITAP.192 DN8 (1/4")    đồng, ren , PN20  

     40.000  dvn/ch  

    20 / 140  
    P-931     ITAP.193 DN15 (1/2")    đồng, ren, mạ nikel, PN20, lọc dầu  

     86.000  dvn/ch  

    20 / 160  
    P-1060     ITAP.192 DN15 (1/2")    đồng, ren ,PN20  

     86.000  dvn/ch  

    20 / 140  
    P-932     ITAP.193 DN20 (3/4")    đồng, ren, mạ nikel, PN20, lọc dầu  

     180.000  dvn/ch  

    10 / 80  
    P-1061     ITAP.192 DN20 (3/4")    đồng, ren , PN20  

     180.000  dvn/ch  

    10 / 70  
    P-1062     ITAP.192 DN25 (1")    đồng, ren , PN20  

     253.000  dvn/ch  

    8 / 48  
    P-936     ITAP.193 PN20 DN32 (1.1/4")    đồng, ren, mạ nikel  

     380.000  dvn/ch  

    5 / 40  
    P-1063     ITAP.192 DN32 (1.1/4")    đồng, ren , PN20  

     380.000  dvn/ch  

    5 / 30  
    P-937     ITAP.193 PN20 DN40 (1.1/2")    đồng, ren, mạ nikel  

     505.000  dvn/ch  

    2 / 36  
    P-1064     ITAP.192 DN40 (1.1/2")    đồng, ren , PN20  

     505.000  dvn/ch  

    2 / 18  
    P-1065     ITAP.192 DN50 (2")    đồng, ren , PN20  

     846.000  dvn/ch  

    2 / 10  
    P-1066     ITAP.192 DN65 (2.1/2")    đồng, ren , PN16  

     1.470.000  dvn/ch  

    1 / 7  
    P-1067     ITAP.192 DN80 (3")    đồng, ren , PN16  

     2.230.000  dvn/ch  

    1 / 6  
    P-1068     ITAP.192 DN100 (4")    đồng, ren , PN16  

     3.750.000  dvn/ch  

    1 / 2  

  P_1058

  ITAP.192 DN8 (1/4") 
  đồng, ren , PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   40.000  dvn/ch  

  SL:


  P_931

  ITAP.193 DN15 (1/2") 
  đồng, ren, mạ nikel, PN20, lọc dầu

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   86.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1060

  ITAP.192 DN15 (1/2") 
  đồng, ren ,PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   86.000  dvn/ch  

  SL:


  P_932

  ITAP.193 DN20 (3/4") 
  đồng, ren, mạ nikel, PN20, lọc dầu

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   180.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1061

  ITAP.192 DN20 (3/4") 
  đồng, ren , PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   180.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1062

  ITAP.192 DN25 (1") 
  đồng, ren , PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   253.000  dvn/ch  

  SL:


  P_936

  ITAP.193 PN20 DN32 (1.1/4") 
  đồng, ren, mạ nikel

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   380.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1063

  ITAP.192 DN32 (1.1/4") 
  đồng, ren , PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   380.000  dvn/ch  

  SL:


  P_937

  ITAP.193 PN20 DN40 (1.1/2") 
  đồng, ren, mạ nikel

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   505.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1064

  ITAP.192 DN40 (1.1/2") 
  đồng, ren , PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   505.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1065

  ITAP.192 DN50 (2") 
  đồng, ren , PN20

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   846.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1066

  ITAP.192 DN65 (2.1/2") 
  đồng, ren , PN16

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.470.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1067

  ITAP.192 DN80 (3") 
  đồng, ren , PN16

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   2.230.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1068

  ITAP.192 DN100 (4") 
  đồng, ren , PN16

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   3.750.000  dvn/ch  

  SL:
  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login