San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   Van giảm �p ITAP (Italy) _ Van giảm áp thân đồng, ren trong _ [Brass Piston Pressure Reducing Valve]
  Sanhaco_series: S_266
    SanHa code     Model      M tả       Đơn gi (dvn)       SL (hộp/thng)  
    P-964     ITAP.361 DN15 (1/2")    đồng, ren, PN15  

     330.000  dvn/ch  

    4 / 60  
    P-965     ITAP.361 DN20 (3/4")    đồng, ren , PN15  

     365.000  dvn/ch  

    4 / 60  
    P-1082     ITAP.143 DN15 (1/2")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     560.000  dvn/ch  

    1 / 22  
    P-1083     ITAP.143 DN20 (3/4")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     670.000  dvn/ch  

    1 / 22  
    P-1022     ITAP.143 DN25 (1")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     1.116.000  dvn/ch  

    1 / 11  
    P-1023     ITAP.143 DN32 (1.1/4")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     2.320.000  dvn/ch  

    1 / 6  
    P-1024     ITAP.143 DN40 (1.1/2")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     2.550.000  dvn/ch  

    1 / 6  
    P-1025     ITAP.143 DN50 (2")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80*C  

     3.850.000  dvn/ch  

    1 / 3  
    P-1026     ITAP.143 DN65 (2.1/2")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80*C  

     6.500.000  dvn/ch  

    1 / 2  
    P-1027     ITAP.143 DN80 (3")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     9.400.000  dvn/ch  

    1 / 2  
    P-1028     ITAP.143 DN100 (4")    maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C  

     18.000.000  dvn/ch  

    1 / 2  

  P_964

  ITAP.361 DN15 (1/2") 
  đồng, ren, PN15

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Tam thoi het hang
  Gia ban le (da co GTGT):   330.000  dvn/ch  

  SL:


  P_965

  ITAP.361 DN20 (3/4") 
  đồng, ren , PN15

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   365.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1082

  ITAP.143 DN15 (1/2") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   560.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1083

  ITAP.143 DN20 (3/4") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   670.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1022

  ITAP.143 DN25 (1") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.116.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1023

  ITAP.143 DN32 (1.1/4") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   2.320.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1024

  ITAP.143 DN40 (1.1/2") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   2.550.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1025

  ITAP.143 DN50 (2") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80*C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   3.850.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1026

  ITAP.143 DN65 (2.1/2") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80*C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   6.500.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1027

  ITAP.143 DN80 (3") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Tam thoi het hang
  Gia ban le (da co GTGT):   9.400.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1028

  ITAP.143 DN100 (4") 
  maxPin=25bar, Pout=1-6bar, T=0-80C

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   18.000.000  dvn/ch  

  SL:  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login