San Ha trading services company limited

   Hang co san (in Stock)   
Tu gioi thieu  (About Us)    Thong tin Cty San Ha (SH News)    Ky thuat (Engineering)    Huong dan (Help)   



VAN va ONG

 •     Van Bi  (187)
 •     Van 1 chieu lo xo (31)
 •     Van 1 chieu la lat (1 chieu ban le) (16)
 •     Van giam ap (18)
 •     Van xa khi tu dong (4)
 •     Van ro, Van hut, Van chan, Ro bom (31)
 •     Lọc Y (25)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (26)
 •     Ap ke, Dong ho Ap luc (3)
 •     Van bướm  (14)
 •     Chan rac, Luoi loc (18)
 •     Voi (19)
 •     Van cầu, Van hơi (10)
 •     Van an toan (6)
 •     Van goc (5)
 •     He thong Suoi bang nuoc nong (448)
 •     He thong Khi dot (54)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (24)
 •     Van 1 chieu canh buom (7)
 •     van kim (4)
 •     Van am tuong (15)
 •     Ong va Phu kien HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (7)
 •     Cong tac phao (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (5)
 •     Khớp nối mềm (4)
 •     Van Phao (1)
 • MAY BOM NUOC, BOM HOA CHAT... va PHU TUNG

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Phu tung may bom (10)
 •     Dau bom truc roi (1)
 •     Bom banh rang, Bom dau (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bom khi nen, Bom mang khi nen (1)
 •   DOSEURO _ phụ tłng bơm định lượng DOSEURO
  Sanhaco_series: S_415
    SanHa code     Model      Mō tả       Đơn giį (dvn)       SL (hộp/thłng)  
    P-322     AB-22/21 SS316 1(inc)*1.1/2(inc)     Phụ tłng Doseuro, nối ren, ống 1(inc)  

     4.400.000  dvn/ch  

      
    P-978     Gear T.1/11.5     Doseuro B 158 L/h  

     630.000  dvn/ch  

      
    P-977     Gear T.1/12     Doseuro D 150 L/h  

     630.000  dvn/ch  

      
    P-976     Gear T.1/24     Doseuro D 75 L/h  

     630.000  dvn/ch  

      
    P-979     Gear T.1/12 FM50     Doseuro FM 47 L/h  

     630.000  dvn/ch  

      
    P-320     AC-11/14 PVC 3/4(inc)     Phụ tłng Doseuro, nối ren, ống 3/4(inc)  

     1.430.000  dvn/ch  

      
    P-321     AB-8/21 SS316 1/2(inc)*1/2(inc)     Phụ tłng Doseuro, nối ren, ống 1/2(inc)  

     1.000.000  dvn/ch  

      
    P-667     FM body       

     700.000  dvn/ch  

      
    P-1334     GA control panel       

     740.000  dvn/ch  

      
    P-1333     Doseuro Diaphragm D.30     D.30 PTFE/NBR  

     600.000  dvn/ch  

      

  P_322

  AB-22/21 SS316 1(inc)*1.1/2(inc)  
  Phụ tłng Doseuro, nối ren, ống 1(inc)

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   4.400.000  dvn/ch  

  SL:


  P_978

  Gear T.1/11.5  
  Doseuro B 158 L/h

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   630.000  dvn/ch  

  SL:


  P_977

  Gear T.1/12  
  Doseuro D 150 L/h

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   630.000  dvn/ch  

  SL:


  P_976

  Gear T.1/24  
  Doseuro D 75 L/h

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   630.000  dvn/ch  

  SL:


  P_979

  Gear T.1/12 FM50  
  Doseuro FM 47 L/h

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   630.000  dvn/ch  

  SL:


  P_320

  AC-11/14 PVC 3/4(inc)  
  Phụ tłng Doseuro, nối ren, ống 3/4(inc)

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.430.000  dvn/ch  

  SL:


  P_321

  AB-8/21 SS316 1/2(inc)*1/2(inc)  
  Phụ tłng Doseuro, nối ren, ống 1/2(inc)

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   1.000.000  dvn/ch  

  SL:


  P_667

  FM body  

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   700.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1334

  GA control panel  

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   740.000  dvn/ch  

  SL:


  P_1333

  Doseuro Diaphragm D.30  
  D.30 PTFE/NBR

  Nhan hieu: Italy
  San xuat tai : Italy
  Hang co san
  Gia ban le (da co GTGT):   600.000  dvn/ch  

  SL:




  Luu y: Cac hinh anh tren web nay chi la hinh minh hoa, co the khong chinh xac. Cac loai ten do chung toi dat (SH series, SH model, SH code v.v...) co the thay doi ma khong can bao truoc . Cac thoa thuan (truoc giao dich) va cac chi tiet cu the can duoc thuc hien bang van ban, hop dong hoac ban ve/catalogue co dong dau.
  SAN HA Trading Services Ltd.
  152/34 LY THANH TONG str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone (Office): 0986304530    Phone (Director): 0903700756, +84.903700756.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login