Liên hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van và Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều ḷ xo (32)
 •     Van 1 chiều lá (18)
 •     Giảm áp (45)
 •     Xả khí  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đáy, Van hút  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (30)
 •     Áp kế , Đồng hồ áp lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rác  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Ṿi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an toàn  (9)
 •     Van góc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nóng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống khí đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cánh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van âm tường (15)
 •     Ống và Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Công tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nút bịt ống, chén hàn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng màng (3)
 •     Phụ tùng thay thế (11)
 • Bơm hóa chất và Bơm khác

 •     Bơm Bánh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm màng khí nén (1)
 • Máy bơm nước

 •     Đầu bơm ly tâm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khác


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (30)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    Các loại Van Bi cùng kích cỡ DN20 (3/4") :

  P_1003

  ITAP.090 IDEAL DN20 (3/4") 
  Pmax=40 Bar, đồng, ren

  Xuất xứ: Italy
    130.000  dvn/ch

  SL:


  P_1012

  ITAP.116 VIENNA DN20 (3/4") 
  Pmax=30 Bar

  Xuất xứ: Italy
    120.000  dvn/ch

  SL:


  P_1103

  Gee Ball 2pc 316 DN20 (3/4") 
  Van bi inox316 1000PSI

  Xuất xứ: China
    176.000  dvn/ch

  SL:


  P_1113

  Gee Ball 2pc 304 DN20 (3/4") 
  Van bi inox 304 1000PSI

  Xuất xứ: China
    149.000  dvn/ch

  SL:


  P_1120

  Gee Ball 1pc 316, DN20 (3/4") 
  Van bi inox 316, 1000 PSI

  Xuất xứ: China
    100.000  dvn/ch

  SL:


  P_42

  ITAP.126 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
    150.000  dvn/ch

  SL:


  P_25

  ITAP.125 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
    150.000  dvn/ch

  SL:


  P_4231

  ITAP.091 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 183.626  dvn/ch

  SL:


  P_4239

  ITAP.092 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
    142.000  dvn/ch

  SL:


  P_4245

  ITAP.093 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
    180.000  dvn/ch

  SL:


  P_4249

  ITAP.098 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 231.744  dvn/ch

  SL:


  P_4260

  ITAP.117 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 166.889  dvn/ch

  SL:


  P_4268

  ITAP.118 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
    132.000  dvn/ch

  SL:


  P_4273

  ITAP.119 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 163.004  dvn/ch

  SL:


  P_4345

  ITAP.071 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 253.322  dvn/ch

  SL:


  P_4380

  ITAP.986 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 955.009  dvn/ch

  SL:


  P_4869

  ITAP.376 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 209.030  dvn/ch

  SL:


  P_4877

  ITAP.377 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 221.104  dvn/ch

  SL:


  P_4885

  ITAP.378 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 202.036  dvn/ch

  SL:


  P_4890

  ITAP.379 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 215.485  dvn/ch

  SL:


  P_4894

  ITAP.099 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 191.097  dvn/ch

  SL:


  P_4902

  ITAP.128 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 990.874  dvn/ch

  SL:


  P_4917

  ITAP.139R DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 163.004  dvn/ch

  SL:


  P_5230

  ITAP.216 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 152.663  dvn/ch

  SL:


  P_5238

  ITAP.217 DN20 (3/4") 

  Xuất xứ: Italy
   >= 171.193  dvn/ch

  SL:


  P_984

  ITAP.090 IDEAL DN20 FLH (3/4") 
  Pmax=40 Bar, tay phẳng

  Xuất xứ: Italy
    143.000  dvn/ch

  SL:
  SAN HA Trading Services Ltd.
  110/1C TO HIEU str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login