Lin hệ : sanhaco.vn@gmail.com

Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng giao trong 1 tuần (delivery within one week)   Hàng nhập khẩu  (Import)    Hàng dự án (for Projects)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thng tin San H (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   Van v Ống

 •     Van Bi  (184)
 •     Van 1 chiều l xo (32)
 •     Van 1 chiều l (18)
 •     Giảm p (45)
 •     Xả kh  (5)
 •     Van Rọ , Rọ bơm, Van đy, Van ht  (33)
 •     Lọc Y (34)
 •     Van cửa, Van cổng, Van 2 chiều (31)
 •     p kế , Đồng hồ p lực (2)
 •     Van bướm  (17)
 •     Chặn rc  (16)
 •     T (7)
 •     Co (4)
 •     Vi (22)
 •     Van cầu, Van hơi (17)
 •     Van an ton  (9)
 •     Van gc (5)
 •     Hệ thống sưởi bằng nước nng (448)
 •     Rắc co, Khớp nối sống (12)
 •     Hệ thống kh đốt (56)
 •     Nhiệt kế, Đồng hồ nhiệt độ (1)
 •     Phụ kiện ống (9)
 •     Van 1 chiều cnh bướm (9)
 •     van kim (6)
 •     Van m tường (15)
 •     Ống v Phụ kiện HDPE (3)
 •     Van khống chế nhiệt độ (2)
 •     Van nguồn (4)
 •     Cng tắc phao (5)
 •     Van điều khiển bằng điện (3)
 •     Van 1 chiều bi (9)
 •     Đồng hồ nước, Lưu lượng kế (1)
 •     Phụ kiện ống PP-R (6)
 •     Nối ống (5)
 •     Khớp nối mềm (9)
 •     Nắp, Nt bịt ống, chn hn (4)
 •     Van Phao (1)
 • Bơm định lượng

 •     Bơm định lượng điện tử (1)
 •     Bơm định lượng mng (3)
 •     Phụ tng thay thế (11)
 • Bơm ha chất v Bơm khc

 •     Bơm Bnh răng (1)
 •     Bơm khớp nối từ (1)
 •     Bơm mng kh nn (1)
 • My bơm nước

 •     Đầu bơm ly tm (1)
 •     Bơm Gang liền trục (2)
 • Thiết bị khc


  Valves and Pipes

 •     Ball valve (184)
 •     Spring check valve (32)
 •     Single disk swing check valve (18)
 •     Pressure Reducing valve (45)
 •     Air vent (5)
 •     Foot valve (33)
 •     Y strainer (34)
 •     Gate valve (31)
 •     Pressure Gauge (2)
 •     Butterfly valve (17)
 •     Strainer (16)
 •     Tee (7)
 •     Elbow (4)
 •     Bibcock (22)
 •     Globe valve (17)
 •     Safety relief valve (9)
 •     Angle valve (5)
 •     Central water heating (448)
 •     Union (12)
 •     Gas valves (56)
 •     Thermometor (1)
 •     Pipe Fittings (9)
 •     Wafer check valve (9)
 •     needle valve (6)
 •     Build-in valve (15)
 •     HDPE pipes and fittings (3)
 •     Thermostatic mixing valve (2)
 •     Supply stop (4)
 •     Level Floating switch (5)
 •     Valves with electric actuator (3)
 •     Ball check valve (9)
 •     Water meter (1)
 •     PP-R pipe fittings (6)
 •     Connector (5)
 •     Flexible Joints (9)
 •     Cap, Plug (4)
 •     Float valve (1)
 • Metering Pumps

 •     Electronic Metering pumps (1)
 •     Diaphragm Metering pump (3)
 •     Spare parts (11)
 • Chemical Pumps and Others

 •     Gear pump (1)
 •     Magnet-driven Centrifugal pump (1)
 •     Air-operated diaphragm pump (1)
 • Water Pumps

 •     Bareshaft Centrifugal pump (1)
 •     Cast Iron Close-coupled Centrifugal pump (2)
 • Equipments

    Cc loại Van 1 chiều l cng kch cỡ DN50 (2") :

  P_1042

  ITAP.130 DN50 (2") 
  1 chiều l lật PN10, đồng, ren

  Xuất xứ: Italy
    673.000  dvn/ch

  SL:


  P_5291

  TFWC-2 PN16 DN50 (2") 

  Xuất xứ: China
    850.000  dvn/ch

  SL:
  SAN HA Trading Services Ltd.
  110/1C TO HIEU str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
  Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
  Admin: Admin Login