Hàng có sẵn (in Stock)   Hàng nhập khẩu  (Import)   
Tự giới thiệu  (About Us)    Thông tin San Hà (SH News)    Kỹ thuật (Engineering)    Hướng dẫn (Help)   


Giải thích các thuật ngữ, định nghĩa
 
Bơm định lượngMetering pump...xem thêm (read more)...
Bơm bánh răngGear pump...xem thêm (read more)...
Bơm khớp nối từMagnet-driven centrifugal pump...xem thêm (read more)...
Bơm thả ch́mSubmersible pump...xem thêm (read more)...
Giảm ápPressure reducing valve...xem thêm (read more)...
Van an toànSafety relief valve...xem thêm (read more)...
Van bướmButterfly valve...xem thêm (read more)...
Van biBall valve...xem thêm (read more)...
Van cầu, Van hơiGlobe valve...xem thêm (read more)...
Van cửa, Van cổng, Van hai chiềuGate valve...xem thêm (read more)...
Van một chiềuCheck valve...xem thêm (read more)...
Van phaoFloat valve...xem thêm (read more)...
Van rọ, Rọ bơm, Van đáy, Van hútFoot valve...xem thêm (read more)...
Xả khí tự độngAutomatic Air Vent valve...xem thêm (read more)...


SAN HA Trading Services Ltd.
252/51 PHAN ANH str., HIEP TAN ward, TAN PHU district, HO CHI MINH city, VIET NAM.
Phone: (028).39641957, 0903700756.    Fax: (028).39641958.    Email: sanhaco.vn@gmail.com    Web: http://valves-pumps.com.vn
Admin: Admin Login